நண்பேன்டா

மழை செய்யும் மகத்தான சேவைக்கு
மனிதன் கைமாறு செய்ய முடியாது..!
மலையளவு உன் மறைமுக உதவியே
மதிப்பு சொல்ல எவராலும் முடியாது..!
சிலையாய் இருக்கும் கடவுளே கூட
சில நேரம் நினைக்க முடியாது..!
அலையாய் தொடரும் உன் நட்பே
அனு அளவும் மறக்க முடியாது..!

நண்பேன்டா..!!!

எழுதியவர் : ந.இராஜ்குமார் (7-Dec-17, 2:57 pm)
பார்வை : 3413

மேலே