தொலையும் நிழல்,

நீ
நான்
அமர்ந்து
பேசி
நீங்கி
நெடு நேரமான
பின்பும்..........,
நீ
அமர்ந்து
பேசிய
இடத்தில்
நகர மறுக்கிறது
ஒரு
நிழல்..........,


அது
காற்றில்
கரையாமல்
மழையில்
நனையாமல்
பறித்துச்
செல்கிறது

என்
வெளிச்சங்களை..........,

எழுதியவர் : ஹாதிம் (8-Jul-19, 3:56 pm)
சேர்த்தது : இப்ராஹிம்
பார்வை : 756

மேலே