இடமறிந்து

இடமறிந்து பேசா அமுதெனும் சொல்லும்
விடமென எண்ணப் படும்

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (20-Aug-19, 11:40 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 79

மேலே