வலி

வலியின் சுவை உவர்ப்பு
#கண்ணீர்😔

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (21-Aug-19, 9:40 pm)
Tanglish : vali
பார்வை : 424

மேலே