ஹைக்கூ

உயரமான அலுவலக கட்டிடங்கள்
ஆட்கள் இல்லாமல்
விட்டிலிருந்தப்படியே வேலை...
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (4-Mar-21, 9:41 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 194

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே