கூந்தல்

காற்றாலை பேசும்
கவிதை தான்...

அவள் கூந்தல் அசைவு...

எழுதியவர் : (16-Oct-21, 10:11 am)
Tanglish : koonthal
பார்வை : 126

மேலே