கவி இராசன்- கருத்துகள்

நண்பர் அவர்களுக்கு நன்றி .

தங்கள் கருத்துக்கு நன்றி.நன்றி சகோதரரே. எளியோருக்கு சுதந்திரம் இன்னும் எட்டாக்கனியே.
” இன்று
புதிய தலைமை அடிமை கொண்டார்!
எண்ணியதில்லை இதுவரையில், எங்களை
எங்களால் அடிமை கொள்வோம்(மென) !”
- இதிலிருந்து எப்போது விடுதலை?

தங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி.

அமுதன் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள்.

உங்களுக்கு மிக்க நன்றி.


கவி இராசன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே