நவின்- கருத்துகள்

அக்கா உயிரோட இருக்க மாரி எழுது அக்கா ப்ளீஸ்

அக்கா அந்த பொண்ணு உயிரோட வருமா அக்கா

நன்றி செல்ல அண்ணா

நன்றி மலர் அண்ணா

நன்றி மீனா தோழி

நன்றி செல்வி அக்கா

நன்றி புனிதா அக்கா


நவின் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே