ராகேஷ் விஸ்வநாதன்- கருத்துகள்

இக்கவிதையை பிடிக்கவில்லை என்று ஒருவன் கூறினால்
அதை அவன் முறையாக படிக்கவில்லை என்றே ஆகும்..

அனைவரைக்கும் என் நெஞ்ஜாந்தான நன்றி.....நண்பர்களே...

உங்கள் வரவேற்புக்கு நன்றி...கவிதையின் பொருள் அதனை சார்ந்ததால் அந்த தலைப்பை வைத்து விட்டேன்..இருந்தும் நன்றி....

கல்லும் கல்லும் ஓரசும்போது ஏன் நெருப்பு


வரவேண்டும்...ஏன் தண்ணீர் வரலாமே...


இதை இதனுடன் ஒரசும்பொது நெருப்பு வரவேண்டும் என்று முன்கூட்டியே இறைவன் படைத்துவிட்டான் என்பது என்னோடைய கருத்து...


மேலும் கவிதை திருதர்திற்கு நன்றி நண்பா.

கல்லும் கல்லும் ஓரசும்போது ஏன் நெருப்பு
வரவேண்டும்...ஏன் தண்ணீர் வரலாமே...
இதை இதனுடன் ஒரசும்பொது நெருப்பு வரவேண்டும் என்று முன்கூட்டியே இறைவன் படைத்துவிட்டான் என்பது என்னோடைய கருத்து...
மேலும் கவிதை திருதர்திற்கு நன்றி நண்பா..


ராகேஷ் விஸ்வநாதன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே