இராமகிருஷ்ணன் வெ- கருத்துகள்

இந்த போட்டி முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டதா அதை எங்கு காண

நன்றி .ஜீசஸ் பிரபாகரன் அவர்களே

இயற்கையும் அதன் இழப்பும் அருமை

நன்றி நண்பர் கங்கைமணி அவர்களே

கிட்சபாரதி அய்யா உங்கள் கவியை பார்த்து தான் இக்கவி படைத்தேன் வாழ்த்துக்கு நன்றி

வாழ்த்திற்கும் வருகைக்கும் நன்றி நண்பரே


இராமகிருஷ்ணன் வெ கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே