நானும் அவரும்

என்னவரின் கண்ணில் என்னை காணும் போதும் நானும் பேரழகி என்று கர்வம் கொண்டேன்

நாள் : 5-Jan-19, 10:54 am

திவ்யா இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே