உண்மை எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"காலம்தான்" காயத்தை ஆற்றும் மருந்தாம்.
சரிதான்.

"காயத்தை மட்டும் ஆற்றிவிட்டு"
வடுக்களை ஏனோ ஆற்றுவதில்லை !!!!

மேலும்

எண்ணமே எதிர்காலம்....

மேலும்

எண்ணமே எதிர்காலம்....

மேலும்

மீசை ஏன் வளர்கிறது ஆணுக்கு தெரியாது
பெண்மை ஏன் பூக்கிறது பெண்ணுக்கு தெரியாது
சூரியன் ஏன் உதிக்கிறது பூமிக்கு தெரியாது
பூமி ஏன் சுழல்கிறது வானிற்கு தெரியாது
முதுமை ஏன் ஆகிறது வாழ்க்கைகு  தெரியாது
நாம் ஏன் வாழ்கிறோம் நமக்கே தெரியாது!!!!

மேலும்

ஒருவர் எவ்வித பலனையும் எதிர்பாராமல் நமக்கு உதவி செய்தவராயின்,அவரின் உதவியை நாம், நம் வாழ் நாளில் என்றுமே மறந்து விடலாகாது.
அவருக்கு நன்றி உடையவராக இருத்தல் வேண்டும், மாறாக அவருக்கு கேடு செய்ய நினைத்தோமாயின் அது நம்மையே வந்து சேரும்!

மேலும்

அருமையான ஒன்று!! 15-Sep-2017 6:29 pm

உண்மை தானே....?

மேலும்

நன்றி 13-Apr-2016 4:31 am
தத்துவம் நன்றி 13-Apr-2016 4:28 am
மிக்க நன்றி 13-Apr-2016 3:54 am
காலி மண்டைகள் நாற்காலி ஆசையோடு அணிவகுக்குது..... சட்டமன்றம் சென்று ஒப்புக்குத் தாளம் தட்டப்போகுது.....!! காலிக்குடங்கள் வாக்கு என்றாகி வந்து விழுகுது.....தண்ணியில்லாத தேசத்தில்......!!! நன்றி ஐயா......!! 13-Apr-2016 3:54 am

மேலே