ஒன்றும் இல்லை என்னிடம் இழக்க

உன் சின்னன் சிறு சிரிப்பில்

சீரழிந்த கவிஞன் நான்

உன் சிற்றிடை அழகினில்

கரைந்து போன புலவன் நான்

உன் கன்னக்குழி அழகில்

களைந்து போன இளைஞன் நான்

இன்னும் இல்லை

என்னிடம் இழக்க ???

எழுதியவர் : ருத்ரன் (25-Jul-14, 7:11 pm)
பார்வை : 100

மேலே