நியாயமாக பேசுங்கள

நியாயமாக பேசுங்கள் !

நீங்கள் பேசும் போது கவனம் வேண்டும்
அல்லாஹுவிற்கு முழுமையாக அஞ்சி

இன்னும் அதில் பாதிக்கப்படுபவர்
நெருங்கிய உறவினராக இருந்தாலும்

நியாயத்தை மட்டுமே நீங்கள் பேசுங்கள்
ஒரு சார்பாக மட்டுமே பேசுவதை தவிருங்கள்

அல்லாஹு எல்லாவற்றையும் பார்தவனாகவும்
அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான் !

“நீங்கள் பேசும் போது அதனால் பாதிக்கப்படுபவர்
நெருங்கிய உறவினராக இருப்பினும் நியாயத்தையே
பேசுங்கள்”. – அல் குர்ஆன் –

கவிஞர்.இறைநேசன்.

எழுதியவர் : கவிஞர்.இறைநேசன் (14-Jul-15, 6:21 pm)
சேர்த்தது : கவிஇறைநேசன்
பார்வை : 58

மேலே