உன் நினைவுகள் ~ செல்வமுத்தமிழ்

முடிந்தவரை

ஏதேனும்

ஒரு செயலுக்குள்

எனை

முழுவதுமாக

தொலைத்தேனும்

உனை

மறக்க

முயலும்

என் முயற்சிகள்

அத்தனையையும்

முறியடிக்கின்றனஉன் நினைவுகள் ..............

எழுதியவர் : செல்வமுத்தமிழ் (22-Oct-15, 2:59 pm)
பார்வை : 440

மேலே