ஹைக்கூ

குழந்தைகள் குடிக்காரர்கள்
உண்மையிலே
உண்மை பேசுபவர்கள்

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (31-Mar-21, 8:57 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 102

மேலே