வீசும் முன் கவனம்

வீசும் முன் கவனம்
காயப்படுத்தாமல் விடுவதில்லை
வார்த்தை அம்புகள்

எழுதியவர் : சுலோ வெற்றிபயணம் (29-Jan-22, 11:26 am)
Tanglish : veesum mun kavanam
பார்வை : 79

மேலே