சொல்

‘மெல்’(!)லென ஒரு மழையும்
‘சொல்’(!)லெனப் பெயும்.

நர்த்தனி

எழுதியவர் : நர்த்தனி (5-Oct-22, 8:13 am)
சேர்த்தது : Narthani 9
பார்வை : 81

மேலே