வெல்லும் தோல்விகளைக் கொல்

வெல்லும் தோல்விகளைக் கொல்...
ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ

மதியுடமையும் வலியுடமையும்

துணிவுடமையும்
சுகபோகப் போர்வைக்குள் பூகுந்து

சுகித்திருக்கும் வேளைகளிலேயே ,

முயலாமையும் இயலாமையும்

துணியாமையின் தோளேறித்

தொடர்ந்து ஓடித் தோல்வி இலக்கினைத்

தொட்டுவிடுகின்றன !

புத்தம்புது வெற்றிகளுக்காக மட்டுமல்ல

பெற்ற வெற்றிகளைத் தக்கவைக்கவும்

தொடர்ந்து

விழித்திருந்து வினையாற்றுவோம் !!

-யாதுமறியான்.

எழுதியவர் : -யாதுமறியான். (25-Nov-22, 6:39 am)
சேர்த்தது : யாதுமறியான்
பார்வை : 468

மேலே