ஆடுவோமே பாடுவோம்

ஆடுவோம் பாடுவோம் ஆனந்தக் கூத்தாடுவோம்
ஆடியே ஆயன் திருநாமம் ஆயிரம் பாடியே
மாயோன் மாலவன் திருத்தா ளொன்றே
மாயமாம் பிறவித்துயர் போக்கும் அருமருந்து
பற்றிடுவோம் அதையே இப்படி ஆடிப்பாடி

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசுதேவன் (27-Nov-23, 2:23 pm)
பார்வை : 18

மேலே