கவி இராசன் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  கவி இராசன்
இடம்:  சிதம்பரம் (தில்லை)
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  11-Sep-2018
பார்த்தவர்கள்:  3605
புள்ளி:  39

என்னைப் பற்றி...

முனைவர் , தமிழ் (கணினி) மொழியியல்

என் படைப்புகள்
கவி இராசன் செய்திகள்
கவி இராசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Jan-2020 11:22 pm

மேகம்

நீலக் கடலின் நீரைக் குடித்தாய் !
நீண்ட பயணம் செய்துமுடித்தாய் !
உப்பை உதிர்த்து உயர்ந்தது ஆவி
உயரே பறந்து சென்றது கூடி

பகலில் கதிரின் ஒளியை மறைத்தாய் !
பனிகள் மூடும் மலையில் படர்ந்தாய் !
வானில் பலவகை வடிவம் எடுத்தாய் !
வண்ணம் பூசி வானில் சிரித்தாய் !

வெள்ளை நிறத்தில் வானில் விரிந்தாய் !
வெள்ளி மலையாய் வடிவம் எடுத்தாய் !
நிலவுப் பெண்ணை மூடி மறைத்தாய் !
நீந்தும் படகாய் நினைவில் உதித்தாய் !

உலவும் போது உலகை நனைத்தாய் !
உயிர்கள் (வளர) வாழ உருகி விழுந்தாய் !
ஒடும் நதியில் ஒன்று கலந்தாய் !
ஒன்றாய்க் கூடி கடலில் விழுந்தாய் !

சுற்றும் பூமி உந்தன் அன்னை

மேலும்

கவி இராசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Nov-2019 10:19 pm

இறைவா எனக்கொரு வரம்தருவாய் !- நான்
இன்னொரு பிறவி எடுப்பதற்கே!
இறைவா எனக்கருள் புரிந்திடுவாய் !- நான்
இத்தமிழ் மண்ணில் பிறப்பதற்கே!
நிறைவாய் செந்தமிழ் படித்திடுவேன் !-என்
நினைவில் என்றும் நிறைத்திடுவேன் !
குறையேது மிருந்தால் எனைபொறுப்பாய் !
கொடுப்பாய் பிறவியில் தமிழ்ப்பிறவி !

மேலும்

கவி இராசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Nov-2019 12:01 am

கனவுகள் புதிது !

கண்களில் கவிதையை எழுதிவைத்தாய் ! – உனைக்
கண்டதும் காதல் கொண்டுவிட்டேன் !

மண்ணில் உதித்த முழுநிலவே ! – எவர்
மங்கையென் றுனக்குப் பெயர்கொடுத்தார் ?

உன்விழிப் பார்வையால் உயிர்கொடுத்தாய் ! – என்
உள்ளத்தில் பிறந்தது காதலடி !.

உன்வழி என்னை இழுத்ததென்ன ?
என்வழி எனக்கே மறந்ததடி !

கண்களைக் கண்களால் சிறையெடுத்தாய் ! - மனம்
காதலில் வேதனை கொள்ளுதடி !

கண்களில் உறக்கம் இழந்துவிட்டேன் ! - நான்
கனவுகள் மட்டும் புதிது கண்டேன் !.

மேலும்

கவி இராசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Nov-2019 10:56 pm

தலைமுறை வாழ வேண்டும்!

இருப்பதை அழித்தார் !
இன்னலும் கொடுத்தார் !
வருத்தமும் கொள்ளார் ! – புவி
வளங்களைக் கெடுத்தார் ! – பிறர்
வாழ்வினை அழித்து, தானே
வாழ்ந்திட நினைத்தார் ! – அவரும்
வாழ்வது சில நாள் என்ற
வாய்மையும் மறந்தார் ! - உலகம்
கொடுத்ததை எல்லாம் தாமே
எடுத்திட நினைத்தார் !
கெடுத்திடத் துணிந்தார்! – யாரும்
கேட்பவர் இல்லை யென்றே !
அடுக்குமோ ? உலகம் மேலும்
அழிவதைக் கண்டு நாமும்
தடுத்திட வேண்டும் ! – இன்னும்
தலைமுறை வாழ வேண்டும் !

மேலும்

👌👌👍 06-Jan-2020 6:44 am
கவி இராசன் - கவி இராசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Nov-2019 12:16 am

காதலியைத் தேடி . . . .

காதலியே உனைத்தேடி
கதிரவனைத் தூதுவிட்டேன்.
காலைமுதல் தேடிவிட்டு
காணாமல் போனதடி!

பேதையுனைத் தேடிவர
மேகமதைத் தூதுவிட்டேன்.
மின்னல் வந்துசேர்ந்ததடி
உன்னையங்கு காணவில்லை!

தேவியுனைத் தேடிவர
திங்களதைத் தூவிட்டேன்.
தேடியதால் தானேஅது
தேய்ந்து பிறையானதடி!

காதலியே உனைத்தேடி
கங்கையினைத் தூதுவிட்டேன்.
காணாமல் போனதடி
கடலினிலே சேர்ந்ததடி!


ஆற்றோரம் போகையிலே
காற்றினையே தூதுவிட்டேன்.
காணாமல் போனதனால்
கடும்புயலாய் வந்ததடி!

ஆற்றினிலே ஆடிவரும்
அலையினையே தூதுவிட்டேன்.
அங்குமில்லை யென்றதனால்
அக்கரையைச்

மேலும்

நண்பர் அவர்களுக்கு நன்றி . 23-Nov-2019 12:24 pm
கவி இராசன் - கவி இராசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Oct-2018 9:01 pm

காந்தியின் வழியில்...!

அகிம்சை என்றொரு
ஆயுதம் ஏந்தி
இனிய சுதந்திரம்
ஈட்டித் தந்தார்!

உண்மை உரைத்தார்!
ஊனை மறுத்தார்!
எளியோர் வாழ
ஏங்கிய மனிதர்!

ஐயம் அகற்றி அறிவை வளர்த்தார்!
ஒற்றுமை உணர்வை
ஓங்கிடச் செய்தார்!

அன்னல் உரைத்த அறிவுரை ஏற்போம்.!
அன்பின் வழியில் அனைவரும் செல்வோம்.!

மேலும்

தங்கள் கருத்துக்கு நன்றி. 03-Oct-2018 9:35 pm
ஔவியம் பேசுதல் வெறுத்தார்... அழகான சிந்தனை நண்பரே வாழ்த்துக்கள்... 02-Oct-2018 6:38 pm
கவி இராசன் - கவி இராசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Oct-2018 9:10 pm

மீண்டும் சுதந்திரம் பெறவேண்டும்!

மீண்டும் சுதந்திரம் பெறவேண்டும்!
மீட்டுக் கொடுப்பவர் வரவேண்டும்!
சொந்த நாட்டிலே அடிமைப் பட்டோம்!
சொந்தங்களே எமைஎதிர்க்கக் கண்டோம்!
இடித்திடும் முன்னரே மின்னல்வரும்! - சுதந்திரம்
கிடைத்த பின்னரா இன்னல் வரும்?
விடியும் முன்னரே பெற்றதனாலோ
விடியலை இன்னும் காணவில்லை!
அந்நியன் ஒருவன் எமைஆண்டான்!- அவனை
அகிம்சை ஆயுதம் வென்றதடா!
புண்ணிய பூமியின் மனிதர்களே! இன்று
புதிய தலைமை அடிமை கொண்டார்!
எண்ணியதில்லை இதுவரையில், எங்களை
எங்களால் அடிமை கொள்வோம்(மென) !
உண்மையைப் பொய்கள் உயிர்பறிக்கும்
உலகினில் சுதந்திரம் நிலைத்திடுமோ? - அப்
பொய்யரைத் தீயினில்

மேலும்

நன்றி சகோதரரே. எளியோருக்கு சுதந்திரம் இன்னும் எட்டாக்கனியே. ” இன்று புதிய தலைமை அடிமை கொண்டார்! எண்ணியதில்லை இதுவரையில், எங்களை எங்களால் அடிமை கொள்வோம்(மென) !” - இதிலிருந்து எப்போது விடுதலை? 03-Oct-2018 9:34 pm
மீண்டும் சுதந்திரமா ? ஐயோ பெற்ற சுதந்திரம் போதுமே -75 வருடமாய் எத்தனைத் தலைமுறைகளைப் பார்த்து பார்த்து ஏமார்ந்தொமே அதுவே போதும். இந்நாடினி உய்ய வாய்ப்பில்லை . 02-Oct-2018 4:23 pm
கவி இராசன் - கவி இராசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Sep-2018 10:56 pm

தமிழ்க்காதல்

சேதமில்லை தமிழ்மீது செய்யும் காதல்!
சேர்த்துவிடும் கவிச்செல்வ பெருக்க மாகும்!
பாதகமே செய்துவிடும் பொருள்மேல் காதல்!
பாழாகிப் போகும்பொருள்! மனம் பதறிப்போகும்!
ஏதாகுமோ என்றஅச்ச மில்லை! எந்நாளும்
கவலை யில்லை! கண்ணீர் இல்லை!
தீதாகும் தீவினைமேல் காதல் கொண்டால்!
தீராத வேதனை தானே மிஞ்சும்!
போதாத காலம்வரும்! பொருளோடு உடலழியும்!
போதைதரும் பொருள்மீதே காதல் கொண்டால்!

மேலும்

தங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. 01-Oct-2018 11:11 pm
தங்கள் கவிதை வரிகள் என்னை ஈர்த்தன படித்து மகிழ்ந்தேன் பொருள் மீது காதல் வியர்த்தம் தமிழ்மீது கொண்டால் வாழ்வு உயரும் வாழ்த்துக்கள் இராசன் 26-Sep-2018 12:17 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே