சத்தியதாஸ்- கருத்துகள்

தங்களது கருத்துகள் ஊக்கமளிக்கிறது நன்றி உறவுகளே :)

கவிதை பிரிவில் எப்படி பதிவிடுவது தோழர்களே

கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறேன் :)

பிழை திருத்திவிட்டேன்...நன்றி தோழரே :)

நன்றி...பிழையை திருத்துவிட்டேன் தோழரே


சத்தியதாஸ் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே