வினோத்- கருத்துகள்

தன்னை முழுமையாக நம்புவதே

விழுகின்ற அடியை பொறுத்துக்கொள்வதால் கல் சிற்பமாக மாறுகிறது அதுபோலவே மனித வாழ்வும், நிச்சயம் வெல்வீர்கள்

நன்றி நண்பரே


வினோத் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே