அழகேசன்Nc- கருத்துகள்

அனைவருக்கும் இது யாபகம் வரும் !!!!

பிறமொழி மோகத்தில் தமிழ்த்தாயை மறுக்கவில்லை அழிக்கிறார்கள்...

என்ன எழுத்துபிழை தோழியே?????


அழகேசன்Nc கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே