பாபு பிரியா- கருத்துகள்

மிக சிறப்பு. வாழத்துக்கள்

வீழ்த்திவிட்டாள் அவள்
விழியின் கூர்மை கொண்டு..!
வீழ்த்திவிட்டீர் நீங்கள்
உங்கள் கவிதையால் அவளை...!!

உண்மையாகவே மறந்து தான் போனீரோ ?

ரசிக்கும்படி உள்ளது வாழ்த்துகள்

இதுவரை நான் கண்டிராத சுவாரசியம் நீ !!

மனதை வியக்க வாய்த்த வார்த்தைகள்

புதிய கோணத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளது நன்று

அனுபவித்து எழுதியவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்


பாபு பிரியா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே