விக்ரமாதித்யன் கவிதைகள்

(Vikramaditya Kavithaigal)

விக்ரமாதித்யன் (Vikramaditya)

தமிழ் கவிஞர் விக்ரமாதித்யன் (Vikramaditya) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
கூண்டுப் புலிகள் 222 vidhya Rajamani
பொருள்வயின் பிரிவு 138 vidhya Rajamani
புலம்பல் கவிதை 151 vidhya Rajamani
கதைக் கவிதை 121 vidhya Rajamani
நான் 161 vidhya Rajamani
நீலகண்டம் 102 vidhya Rajamani
பின்னுகின்றன சிலந்திகள் 98 vidhya Rajamani
அலை 109 vidhya Rajamani
நேசம் 136 vidhya Rajamani
அன்னபூரணி 76 vidhya Rajamani
கண்ணாடி கலைஞர்கள் 71 vidhya Rajamani
இயற்கை 151 vidhya Rajamani
நரகம் 66 vidhya Rajamani
இவன் கனவில் 69 vidhya Rajamani
சாயைகள் 67 vidhya Rajamani
நகரம் 0 dine
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே