சிலந்தியின் சின்ன வீடு

அண்ணாந்து பார்த்தால் அத்தனையும் ஓட்டை
எங்கள் வீட்டு ஒட்டடை. ...

அது தான் சிலந்தியின் சின்ன வீடு .... ஹா ஹா ...

எழுதியவர் : வாசு (10-Jul-15, 5:02 pm)
பார்வை : 95

மேலே