புண்ணியம்

புண்ணியத்தை நமக்கு
பிச்சைப் போடுகிறான்.....
பிச்சைக்காரன் .

******************************

எழுதியவர் : மணிமாறன் (21-Aug-15, 8:51 pm)
Tanglish : punniyam
பார்வை : 59

மேலே