என்று நடக்கும்

ஜாதிக்கும் ஜாதிக்கும்
மதத்திற்கும் மதத்திற்கும்
வசதிக்கும் வசதிக்கும்
படிப்பிற்கும் படிப்பிற்கும்
பணத்திற்கும் பணத்திற்கும்
கௌரவத்திற்கும் கௌரவத்திற்கும்
திருமணம் நடக்கிறது.....
என்று
திருமணம் நடக்குமோ
"ஒரு பெண்ணுக்கும்
ஒரு ஆண்ணுக்கும்...??"

படைப்பு
கவிதை ரசிகன் குமரேசன்

எழுதியவர் : கவிதை ரசிகன் (5-Mar-18, 12:05 pm)
Tanglish : enru nadakkum
பார்வை : 65

மேலே