கவிஞர் கவிதை ரசிகன்- கருத்துகள்

தாங்கள் என்னுடைய படைப்பிற்கு பலவற்றிற்கு பின்னூட்டங்கள் இட்டு கருத்து தெரிவித்து இருக்கிறீர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி

உங்கள்
அன்பும்
ஆதரவும்
ஊக்கமும்
என்றும்வேண்டும் உறவே....

நன்றி உறவே...

அப்படியும் இருக்கலாம்....


கவிஞர் கவிதை ரசிகன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comமேலே