பாரதி மீனா- கருத்துகள்

அந்த இரண்டும் எனக்காக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை....

அது அவள் இல்லை சகோ அவன்

தமிழ் துளிர் அல்லது தமிழ் துளி

என்னை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது மிகவும் அழகான வரிகள்

மிக அருமை "கேலடி ........
உன் கண்களில் நான் கனவாய் தோன்ற கூடாதே
அடுத்த கனவு வந்த உடன் நான் இறக்க கூடும்" வாழ்த்துக்கள் பன்னீர் கார்க்கி..


பாரதி மீனா கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே