மாயா தமிழச்சி- கருத்துகள்

உங்கள் கவிதை என்னை மிகவும் கவர்கிறது. மௌனம் சம்மதம் சார்ந்தது தான் சகோதரி.

இனிய வரிகள். இனிமையை வருடுகிறது.


மாயா தமிழச்சி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே