கவிப் பிரியை - Shah- கருத்துகள்

பெண்மையின் காதலை பெருமைப்படுத்திய உங்கள் கருத்து மனதை கவர்ந்தது.. நன்றி உறவே..

உண்மை தான்... சொல்லாத காதலின் வலி உள்ளோடு மட்டுமே..

உணர்ந்து படித்து கருத்துரைத்தமைக்கு மிக்க நன்றி நட்பே...

புரிந்துகொண்டால் உறவுகள் புனிதமாகும்...

கருத்துக்கு மிக்க நன்றி கவியே


கவிப் பிரியை - Shah கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே