த-சுரேஷ்- கருத்துகள்

அந்த ரோஜா இன்னொருவர் சொந்தமாகிருச்சே...

நன்றி..உங்கள் வரிகள் அருமை...

அருமையான ‌‌‌‌‌‌‌வரிகள் நான் யோசிக்கவில்லை


த-சுரேஷ் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே