முகில்- கருத்துகள்

சந்தேகம் எதற்காக குட்டி இளவரசி?

மிக்க நன்றி நட்பே !

மிக்க நன்றி தோழா !

எனக்கும் அவனுக்கும் / அவளுக்கும் இடையிலான உருவமில்லா ஒற்றைத் தொப்புற்கொடி நட்பு

மிக்க நன்றி ஐயா ! நிச்சயம் முயற்ச்சிக்கிறேன் !


முகில் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே