காதல்

உன்னைப் பார்த்தேன் உன் அழகை
அதற்கு கவிதையில் மாலைச் சூட்டலாம்
என்று நினைத்தேன் சொற்கள் வரவில்லை
என் கை விரல்கள் முந்தி கொண்டன
ஒரு துகிலில் மை கொண்டு
நான் கண்டு ரசிக்கும் உன்அழகிற்கு
வடிவு தந்தேன் , இதோ என்முன்னேநீ
என்னருமை காதலியே நான் வரைந்த
ஓவியத்தில் உயிர்கொண்டு என் முன்னே
உயிர் ஓவியமாய், காதல் ஓவியமாய்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (17-Sep-19, 2:19 pm)
Tanglish : kaadhal
பார்வை : 71

மேலே