கரு அன்புச்செழியன் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  கரு அன்புச்செழியன்
இடம்:  சிவகங்கை
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  06-Jan-2017
பார்த்தவர்கள்:  42
புள்ளி:  20

என் படைப்புகள்
கரு அன்புச்செழியன் செய்திகள்
கரு அன்புச்செழியன் - sarabass அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Sep-2017 10:08 pm

கவிதைக்காடு -- தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

கவிதைகளின் காட்டினிலே கவிஞர்கள் சங்கமமே !
செவிதனிலே நெஞ்சம்வழி செப்பேடும் சென்றிடுமே .
புவிதனிலே சான்றோர்கள் புத்தாக்கம் செயவேண்டிக்
கவிதைகளை வனைந்துள்ளார் கற்போமே யாவருமே !

நூல்களுமே ஆயிரமாம் நுணுக்கமான கருத்துகளாம் .
ஆல்விழுதைப் போன்றதொரு அற்புதத்தின் களஞ்சியமே !
பால்மதிக்கும் இடமுண்டு பாரினையும் ஆண்டிடவே !
மேல்கீழோர் வேறுபாடும் மேதினியில் இல்லையினி !

ஆக்கம் :- சரஸ்வதி பாஸ்கரன்

மேலும்

பூங்காவில் பூக்கள் மட்டும் இல்லை முட்களும் இருக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 20-Sep-2017 11:19 am
அருமை 20-Sep-2017 3:07 am
கரு அன்புச்செழியன் - கரு அன்புச்செழியன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2017 8:43 pm

• வீரும் போரும்
விடைதரும் தமிழா
நீரும் சோறும் பெருவோம்
என
பாரும் திரண்டிட
வேரும் அசைந்தது

பார்த்தது பார்த்தன் கண்கள்
மெல்ல
கோர்த்தது வேர்த்ததும் கைகள்
அதிரும் காவல் அடிதடியாலே
அவலம் தொடர்ந்தழு குரல்கள்

• இனி
எழுபவன் உழுபவன்
எவனும் புவிதனில்
எதிரியோ? முழங்கிடு தமிழால்

• வித்தில்லா உயிரினமாய்
விதையில்லா விவசாயம்.
பிஞ்செல்லாம் நஞ்சாக்கும்
பெருமையில் என்தேசம்

• ஓடி உழைத்து
ஊர்முழுதும் பசி போக்க
தேடித்திரிகின்ற உழவன்

அவன்
பயிர்செய்து உயிர் செய்த
வயல்கள்

இன்று
கள்ளி முளைக்கும் காடாய்

மேலும்

பதிவுக்கு நன்றி சகோதரா 20-Sep-2017 3:04 am
பாவம் அவனது நிலை.., வானத்தை பார்த்தேன் பாலையாய் கண்டேன் உழவனுக்கு அஞ்சலி 19-Sep-2017 1:37 pm
பதிவுக்கு நன்றி சகோதரா... உழுபவன் ஓரணியானால் உருப்படும் விவசாயம். 18-Sep-2017 9:21 pm
கோவணம் ஒன்றை மட்டும் விட்டு விட்டார்கள் உன் மானம் காக்க தன்மானம் உன்னை விடவில்லை !! கலிகாலம் இது . களிக்கு கூட வழி இல்லாமல் போகும் ஒரு நாள் !! 18-Sep-2017 8:53 pm
கரு அன்புச்செழியன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Sep-2017 8:43 pm

• வீரும் போரும்
விடைதரும் தமிழா
நீரும் சோறும் பெருவோம்
என
பாரும் திரண்டிட
வேரும் அசைந்தது

பார்த்தது பார்த்தன் கண்கள்
மெல்ல
கோர்த்தது வேர்த்ததும் கைகள்
அதிரும் காவல் அடிதடியாலே
அவலம் தொடர்ந்தழு குரல்கள்

• இனி
எழுபவன் உழுபவன்
எவனும் புவிதனில்
எதிரியோ? முழங்கிடு தமிழால்

• வித்தில்லா உயிரினமாய்
விதையில்லா விவசாயம்.
பிஞ்செல்லாம் நஞ்சாக்கும்
பெருமையில் என்தேசம்

• ஓடி உழைத்து
ஊர்முழுதும் பசி போக்க
தேடித்திரிகின்ற உழவன்

அவன்
பயிர்செய்து உயிர் செய்த
வயல்கள்

இன்று
கள்ளி முளைக்கும் காடாய்

மேலும்

பதிவுக்கு நன்றி சகோதரா 20-Sep-2017 3:04 am
பாவம் அவனது நிலை.., வானத்தை பார்த்தேன் பாலையாய் கண்டேன் உழவனுக்கு அஞ்சலி 19-Sep-2017 1:37 pm
பதிவுக்கு நன்றி சகோதரா... உழுபவன் ஓரணியானால் உருப்படும் விவசாயம். 18-Sep-2017 9:21 pm
கோவணம் ஒன்றை மட்டும் விட்டு விட்டார்கள் உன் மானம் காக்க தன்மானம் உன்னை விடவில்லை !! கலிகாலம் இது . களிக்கு கூட வழி இல்லாமல் போகும் ஒரு நாள் !! 18-Sep-2017 8:53 pm
கரு அன்புச்செழியன் - கரு அன்புச்செழியன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2017 5:32 am

பாவமும் நல் புண்ணியமும்
பற்றிய வாழ்க்கை யாலே
தாளாத துன்பம் கொண்டோம்
தன்மானம் அடகில் வைத்தோம்

ஊரிலே பிழைப்பும் இல்லை
உள்ளூரில் மதிப்பும் இல்லை
தேரிலே வந்தா தெய்வம் - நம்
பேரிலே படி அளக்கும்

மழைநீர் மறந்து மாதங்களாச்சு
மருந்தும் உரமும் பயிர்கொன்றாச்சு
விளையும் நிலமோ, கனவென்றாச்சு
வினையின் விளைவே விதியென்றாச்சு

அடைக்கலம் என்று போனால்
அரசியல் பிழைப்பாய்ப் போச்சு
உழுகின்ற நிலமும் போச்சு - வலை
விழுகின்ற மீனும் போச்சு

கடலிலும் அடிமை கொள்ளும்
கயவர்கள் சூழலாச்சு என
தெருவுக்கோர் மேடை போட்டு
தினம்தினம் இதுவே பேச்சு

தள்ளாத வ

மேலும்

அருமையான வரிகள் 19-Sep-2017 9:02 am
நன்றி சகோ 18-Sep-2017 7:29 pm
நன்றி நண்பரே ! 18-Sep-2017 7:28 pm
அருமை சகோ 18-Sep-2017 5:04 pm
கரு அன்புச்செழியன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Sep-2017 5:32 am

பாவமும் நல் புண்ணியமும்
பற்றிய வாழ்க்கை யாலே
தாளாத துன்பம் கொண்டோம்
தன்மானம் அடகில் வைத்தோம்

ஊரிலே பிழைப்பும் இல்லை
உள்ளூரில் மதிப்பும் இல்லை
தேரிலே வந்தா தெய்வம் - நம்
பேரிலே படி அளக்கும்

மழைநீர் மறந்து மாதங்களாச்சு
மருந்தும் உரமும் பயிர்கொன்றாச்சு
விளையும் நிலமோ, கனவென்றாச்சு
வினையின் விளைவே விதியென்றாச்சு

அடைக்கலம் என்று போனால்
அரசியல் பிழைப்பாய்ப் போச்சு
உழுகின்ற நிலமும் போச்சு - வலை
விழுகின்ற மீனும் போச்சு

கடலிலும் அடிமை கொள்ளும்
கயவர்கள் சூழலாச்சு என
தெருவுக்கோர் மேடை போட்டு
தினம்தினம் இதுவே பேச்சு

தள்ளாத வ

மேலும்

அருமையான வரிகள் 19-Sep-2017 9:02 am
நன்றி சகோ 18-Sep-2017 7:29 pm
நன்றி நண்பரே ! 18-Sep-2017 7:28 pm
அருமை சகோ 18-Sep-2017 5:04 pm
கரு அன்புச்செழியன் - mageshmnc அளித்த எண்ணத்தில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
06-Jul-2017 5:04 pm

இதல்லவா வாழ்க்கை!!

சிறு வயதில் நம் பெற்றவர்களிடம் வலிக்கின்ற மாதிரி நடித்தோம் 
இப்பொழுது நம் பெற்றவர்களிடம் வலிக்காத மாதிரி நடிக்கின்றோம்!
 

மேலும்

உண்மை 13-Jul-2017 10:30 pm
ஆம் நண்பா 06-Jul-2017 5:14 pm
முற்றிலும் உண்மை. 06-Jul-2017 5:06 pm
கரு அன்புச்செழியன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Apr-2017 9:32 pm

புன்புலச் சீறூர் நெல்விளை யாதாம்
நன்புலச் சீமை தஞ்சையும் நலிந்ததே
வன்குல அரசு வதைப்பது குன்றின்
வளைந்து கொடுத்துநீ வாழ்.

- அன்புச்செழியன்

மேலும்

கரு அன்புச்செழியன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Jan-2017 3:55 am

• அடி
நகம் கடித்து
நிலம் தேடிய
தாவணிப் பறவையே !

உன் கண்கள்
விதைத்துச் சென்ற காதல்
என்
நெஞ்சறைக் குழியின்
சுவாசப் பைகளுக்குள்,
மூளையின் மின் வீச்சுக்களின்
ஒவ்வொரு ஒற்றைச்சுவாசத்திலும்
விரவிக்கிடக்கிறது
உயிர் வளியாய்

• காரிதழ் கொண்ட
கருங்குவளை மலரே!
உன் பெயரென்ன
காதலின்
நேர்பெயர்ப்புச்சொல்லோ!

• உன்
மெத்தனக் கடவுகளில்,
மென்சிரிப்பினில்,
அற்புத ஆழ்மனக் காதலின்
பித்தனைக் கொல்கிறாய்
தினமும்

• உன்

மேலும்

பொங்கலோ பொங்கல் !

நெற்கதிரும், மாவிலையும்
நிலம் விளையும் ஆவாரை
செங்கழனிச் செங்கரும்பு
சிறுபீளைப் பூ சேர

மஞ்சளொடு பனங்கிழங்கு
மண்பானை, மாக்கோலம்
மருக்கொழுந்து, செவ்வரளி
சாமந்தி, சம்பங்கி

என
பூவாசம் மணமணக்கும்
புதுப்பொங்கல் தேனினிக்கும்

நமக்கென்ன?

பயிர்கொண்ட உழவனின்
உயிர்கொன்றோம்

பசிப்பிணி மருத்துவன்
பசி கண்டோம்

பயிர் விதைத்த விவசாயி
பதை பதைத்துப் பதை பதைத்து

உயிர் தொலைத்த துயர்மறந்து
ஊரெங்கும் உரக்கச் சொல்வோம்

பொங்கலோ பொங்கல் !

வித்தெல்லாம் முத்தாக்கி
விளைவித்தான் காய்கனிகள்

நெல்லும், சோளமும்
நிலமெல்லாம் வனப்பாக்க
சாமையும், வரகும்
சமைத்துண்

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (10)

செநா

செநா

புதுக்கோட்டை
விவேக்பாரதி

விவேக்பாரதி

திருச்சி
sarabass

sarabass

trichy

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (10)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (10)

மேலே