ஸ்ரீ தேவி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  ஸ்ரீ தேவி
இடம்:  சென்னை. Tamilnadu
பிறந்த தேதி :  07-Jul-1996
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  21-May-2014
பார்த்தவர்கள்:  284
புள்ளி:  142

என்னைப் பற்றி...

என் கவிதையில் காதல் மொழி இணைத்திருக்கும் ஆனால் நான் காதலில் இணைந்ததுஇல்லை......கனவுகளுக்கு பின்னால் ஓடுகிறேன்...இலக்கை எட்டிவிடுவேன் என்ற நம்பிக்கையில் ☺😊

என் படைப்புகள்
ஸ்ரீ தேவி செய்திகள்
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Oct-2017 9:16 pm

👨🏻ஆண்: கண்ணாலே கண்டேனே நம்காதல் ஆயுளை...
👩🏻பெண்: உயிராக கொண்டேனே உன்நினைவின் சாயலை...
ஆ: நான் கரைய வேண்டும் உன்னிலே,😆
பெ: நீ நிரம்ப வேண்டும் என்னிலே,😄
ஆ: நம் காதல் கோர்க்க காலம் போதுமா???😇

பெ: கனவோடு வாழ்ந்த
நாட்கள்கள் நீளும்,
நனவாகி நீயும் எனை அள்ளும்போதும்...😝
ஆ: இமைக்காமல் நானும் உனைகாணும் நேரம்,
ஒளிந்திருந்த உயிரும் உனைவந்து சேரும்...😛
பெ : கண்கள் நெருங்குதே...👀
என் பெண்மை பதுங்குதே...☺
ஆ: நாம் தொலைய வேணும்
காதல் ஊரிலே...😚

ஆ: இரவாக நானும்
உறங்காமல் நீயும்,
புதுவாழ்வை தேடி தொலைவோமா பாதி...😆

மேலும்

நன்றி!!! 22-Oct-2017 12:12 pm
ஒரு இதயம் கட்டளைகள் போட மறுஇதயம் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறது இது தான் காதல் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 21-Oct-2017 1:23 am
ஸ்ரீ தேவி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Oct-2017 9:16 pm

👨🏻ஆண்: கண்ணாலே கண்டேனே நம்காதல் ஆயுளை...
👩🏻பெண்: உயிராக கொண்டேனே உன்நினைவின் சாயலை...
ஆ: நான் கரைய வேண்டும் உன்னிலே,😆
பெ: நீ நிரம்ப வேண்டும் என்னிலே,😄
ஆ: நம் காதல் கோர்க்க காலம் போதுமா???😇

பெ: கனவோடு வாழ்ந்த
நாட்கள்கள் நீளும்,
நனவாகி நீயும் எனை அள்ளும்போதும்...😝
ஆ: இமைக்காமல் நானும் உனைகாணும் நேரம்,
ஒளிந்திருந்த உயிரும் உனைவந்து சேரும்...😛
பெ : கண்கள் நெருங்குதே...👀
என் பெண்மை பதுங்குதே...☺
ஆ: நாம் தொலைய வேணும்
காதல் ஊரிலே...😚

ஆ: இரவாக நானும்
உறங்காமல் நீயும்,
புதுவாழ்வை தேடி தொலைவோமா பாதி...😆

மேலும்

நன்றி!!! 22-Oct-2017 12:12 pm
ஒரு இதயம் கட்டளைகள் போட மறுஇதயம் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறது இது தான் காதல் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 21-Oct-2017 1:23 am
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Oct-2017 9:11 am

விழியோரம் உறவாடும்
கண்ணீர்துளி,
வெளிவருபோதெல்லாம் ஓயாமல் புலம்புதடி...
கற்பனையிலே வாழ்ந்துமுடித்த உயிர்காதலி,
உனைசேர மீண்டும் ஓர் பிறவி வேண்டுமடி...
கல்லறை வாசத்திலும் உன்நினைவொளி,
அதை அழிக்க நானும் வழித்தேடி
வீழ்ந்தேனடி...

மேலும்

ஆம் 🤗🤗🤗 11-Oct-2017 6:13 pm
கற்பனை என்றாலும் அனுபவம் என்றாலும் கவிதையின் உட்பொருளை வாசகன் விளங்கிக்கொள்வது யதார்த்தம் தானே! 11-Oct-2017 5:35 pm
நன்றி!!! நான் எழுதுவது அனைத்தும் கற்பனையே... 11-Oct-2017 5:31 pm
மனதில் அவள் தந்த மாற்றங்களை விட்டு மரணம் வரை மீள முடியாதது தான் காதல் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 11-Oct-2017 5:26 pm
ஸ்ரீ தேவி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Oct-2017 9:11 am

விழியோரம் உறவாடும்
கண்ணீர்துளி,
வெளிவருபோதெல்லாம் ஓயாமல் புலம்புதடி...
கற்பனையிலே வாழ்ந்துமுடித்த உயிர்காதலி,
உனைசேர மீண்டும் ஓர் பிறவி வேண்டுமடி...
கல்லறை வாசத்திலும் உன்நினைவொளி,
அதை அழிக்க நானும் வழித்தேடி
வீழ்ந்தேனடி...

மேலும்

ஆம் 🤗🤗🤗 11-Oct-2017 6:13 pm
கற்பனை என்றாலும் அனுபவம் என்றாலும் கவிதையின் உட்பொருளை வாசகன் விளங்கிக்கொள்வது யதார்த்தம் தானே! 11-Oct-2017 5:35 pm
நன்றி!!! நான் எழுதுவது அனைத்தும் கற்பனையே... 11-Oct-2017 5:31 pm
மனதில் அவள் தந்த மாற்றங்களை விட்டு மரணம் வரை மீள முடியாதது தான் காதல் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 11-Oct-2017 5:26 pm
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Sep-2017 4:39 pm

கவிகளாயிரம் தொடுப்போம் - உந்தன் பாத தரிசனத்திற்கு பிறகே அதையும் படைப்போம்...

உரிமைக்குரல் கொடுப்போம்- குரல் வளையை நெரிக்கின்ற நியாயமற்ற கோட்பாடுகளை உடைப்போம்...

வேர்வைதுளிகளை விதைப்போம்- துரோகத்தால் விழுகின்ற போதெல்லாம் எழுகிற திடம் கேட்போம்...

சாதிப்பேய்களை ஒழிப்போம்- இங்கு சாகா வரம் பெற்றவன் யாருமில்லையென்று உரைப்போம்...

பேனாநுனியில் வசிப்போம்- சீர்கெட்ட வாதிகளின் முகத்திரையை மறக்காமல் கிழிப்போம்...

பெண்ணியத்தை மதிப்போம்- கற்பு ஆணுக்குமுண்டென்று முட்டாள் அறிவிலும் புதைப்போம்...

பொய்மையை துறப்போம்- உரிமையே தமிழனின் வீரமென அந்நியர்களுக்கு பறையடிப்போம்...

ராமன்களை மட்டுமே

மேலும்

நன்றி!!! 23-Sep-2017 7:34 pm
கவிதையின் தலைப்பு புதுமையாக, நன்றாக இருக்கிறது! 21-Sep-2017 11:31 pm
ஸ்ரீ தேவி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Sep-2017 4:39 pm

கவிகளாயிரம் தொடுப்போம் - உந்தன் பாத தரிசனத்திற்கு பிறகே அதையும் படைப்போம்...

உரிமைக்குரல் கொடுப்போம்- குரல் வளையை நெரிக்கின்ற நியாயமற்ற கோட்பாடுகளை உடைப்போம்...

வேர்வைதுளிகளை விதைப்போம்- துரோகத்தால் விழுகின்ற போதெல்லாம் எழுகிற திடம் கேட்போம்...

சாதிப்பேய்களை ஒழிப்போம்- இங்கு சாகா வரம் பெற்றவன் யாருமில்லையென்று உரைப்போம்...

பேனாநுனியில் வசிப்போம்- சீர்கெட்ட வாதிகளின் முகத்திரையை மறக்காமல் கிழிப்போம்...

பெண்ணியத்தை மதிப்போம்- கற்பு ஆணுக்குமுண்டென்று முட்டாள் அறிவிலும் புதைப்போம்...

பொய்மையை துறப்போம்- உரிமையே தமிழனின் வீரமென அந்நியர்களுக்கு பறையடிப்போம்...

ராமன்களை மட்டுமே

மேலும்

நன்றி!!! 23-Sep-2017 7:34 pm
கவிதையின் தலைப்பு புதுமையாக, நன்றாக இருக்கிறது! 21-Sep-2017 11:31 pm
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
16-Aug-2017 8:12 pm

மனிதனே!
இந்த உலகத்தை நீ அறிவாயா?
அதன் தந்திரத்தைதான் உணர்வாயா?

இது ஒரு விசித்திரமான சொர்க்கம்
அதில் வாழ்வது அவ்வளவும் சிரமம்

என் அனுபவத்தால் கண்டறிந்த உலகத்தை கவிதையாய்
பதிவு செய்கிறேன்...
உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்களும் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!!!

இது தான் உலகம்!!!

யாரும் உனக்கு தராவிட்டாலும் உன்னிடமிருந்து மரியாதையை எதிர்பார்க்கும் உலகம் இது!!!

ஒருமுறை தவறு செய்துவிட்டால் ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை குற்றவாளியாய் பார்க்கும்
உலகம் இது!!!

உனக்கு நீ உண்மையாய் இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னை பொய்யாகவே பார்க்கும் உலகம் இது!!!

அடுத்தவன் காலைவாரிவிட்டு முன்ன

மேலும்

உண்மைதான்!!! கருத்து தெரிவித்ததுக்கு நன்றி !!! 23-Aug-2017 9:52 am
கவிதை அருமை. நல்ல கருத்துக்களை வரவேற்கத் தயங்கும் உலகம் இது. பூ.சுப்ரமணியன், பள்ளிக்கரணை, சென்னை 21-Aug-2017 8:38 pm
நன்றி!!! 17-Aug-2017 6:10 pm
"பிடித்திருக்கு என்று ஒரு ஆண் சொல்ல உரிமை உண்டு அதுவே பிடிக்கவில்லை என்று பெண் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாத உலகம் இது!!!" அருமையான வரிகள் 👌👌 புறப்பார்வை நன்றாக உள்ளது.....☺👍 17-Aug-2017 5:00 pm
ஸ்ரீ தேவி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Aug-2017 8:12 pm

மனிதனே!
இந்த உலகத்தை நீ அறிவாயா?
அதன் தந்திரத்தைதான் உணர்வாயா?

இது ஒரு விசித்திரமான சொர்க்கம்
அதில் வாழ்வது அவ்வளவும் சிரமம்

என் அனுபவத்தால் கண்டறிந்த உலகத்தை கவிதையாய்
பதிவு செய்கிறேன்...
உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்களும் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!!!

இது தான் உலகம்!!!

யாரும் உனக்கு தராவிட்டாலும் உன்னிடமிருந்து மரியாதையை எதிர்பார்க்கும் உலகம் இது!!!

ஒருமுறை தவறு செய்துவிட்டால் ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை குற்றவாளியாய் பார்க்கும்
உலகம் இது!!!

உனக்கு நீ உண்மையாய் இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னை பொய்யாகவே பார்க்கும் உலகம் இது!!!

அடுத்தவன் காலைவாரிவிட்டு முன்ன

மேலும்

உண்மைதான்!!! கருத்து தெரிவித்ததுக்கு நன்றி !!! 23-Aug-2017 9:52 am
கவிதை அருமை. நல்ல கருத்துக்களை வரவேற்கத் தயங்கும் உலகம் இது. பூ.சுப்ரமணியன், பள்ளிக்கரணை, சென்னை 21-Aug-2017 8:38 pm
நன்றி!!! 17-Aug-2017 6:10 pm
"பிடித்திருக்கு என்று ஒரு ஆண் சொல்ல உரிமை உண்டு அதுவே பிடிக்கவில்லை என்று பெண் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாத உலகம் இது!!!" அருமையான வரிகள் 👌👌 புறப்பார்வை நன்றாக உள்ளது.....☺👍 17-Aug-2017 5:00 pm
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Jun-2017 7:42 pm

சூரியனும்
உறங்கி கிடக்கையிலே,
உதிக்கும் என் நினைவுகளில் எல்லாம் நீயே!!!

நிலவும்
காலையில் வருகையிலே,
விழித்திருந்த கண்களின் இடையில்
புதைந்துகிடப்பதும் நீயே!!!

கடலே
மௌனவிரதம் புரிகையிலே,
அலைஅலையாய் வந்து என் உணர்ச்சி கரையை தொடுவதும் நீயே!!!

மழையும்
குடைப்பிடிக்கையிலே,
என் மேனி ஈரங்களில் நனையாமல் இருப்பதும் நீயே!!!

உடைந்துபோன
வாழ்வினிலே,
சிதறிய சில்லில் எல்லாம்
சிரிப்பதும் நீயே!!!

வெட்கமெல்லாம்
விடுமுறை கேட்கையிலே,
என் முந்தானையின் முணங்கல் சத்தத்திலும் நீயே!!!

புயலும்
தளர்ந்துபோகையிலே,
உள்ளிழுக்கும் என் மூச்சிக்காற்றில் நிறைந்திருப்பதும் நீயே!!!

கண்ணீரும்

மேலும்

ஒருவரின் நிலை பெருத்து அவருக்காய் வாழ்நாள் முழுவதும் விட்டுக் கொடுப்பதே காதல் 25-Jun-2017 5:29 pm
நன்றி!!! @sajitha94 22-Jun-2017 7:38 am
அருமையான வரிகள் ... இடைவேளையோடு துடிக்கும் இதயத்திலே, இடைப்பட்ட நேரத்திலும் இம்சையோடு இசைப்பதும் நீயே! 21-Jun-2017 11:42 pm
ஸ்ரீ தேவி - ஸ்ரீ தேவி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Feb-2016 8:14 pm

மௌனங்கள் தூது பேசும் அவனது ''மொழியில்''
விடியாத பல பகல்கள் உண்டு அவனது ''விழியில்''
அடிக்கடி விழுந்தாலும் வலிப்பதில்லை அவனது ''கண்ணகுழியில்''
கள்வனாய் என்னை கொள்ளையடித்தான் அவனது ''சதிவழியில்''
ஈரெழு ஜென்மமும் தண்டனை பெற வேண்டும் அவன் ''மனைவி'' என்னும் ''பழியில்''

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (1)

அனுசுயா

அனுசுயா

தூத்துக்குடி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (2)

இரா-சந்தோஷ் குமார்

இரா-சந்தோஷ் குமார்

திருப்பூர் / சென்னை
அனுசுயா

அனுசுயா

தூத்துக்குடி

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (4)

இரா-சந்தோஷ் குமார்

இரா-சந்தோஷ் குமார்

திருப்பூர் / சென்னை
அனுசுயா

அனுசுயா

தூத்துக்குடி

என் படங்கள் (2)

Individual Status Image Individual Status Image
மேலே