சூரிய காந்தி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  சூரிய காந்தி
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  25-Jun-2015
பார்த்தவர்கள்:  356
புள்ளி:  204

என் படைப்புகள்
சூரிய காந்தி செய்திகள்
சூரிய காந்தி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Oct-2018 7:45 pm

ஆண்டாள்

கோயில்கள்
சுற்றுலா செல்லும் இடங்களாயிற்று
சிலைகள்
களவாடப் படும் பொருட்களாயிற்று
குளங்கள்
குப்பை கூளங்களா யிற்று
கடவுள் தன்மை
நீதிபதிகளால் நிர்மாணிக்கப் படுகிறது
இறையுணர்வு
அரசியல்வாதிகளால் தீர்மானிக்கப் படுகிறது
கடவுள்
நாத்திகவாதிகளால் வரையறுக்கப் படுகிறார்
கடவுள் மறுப்பவனே
பெண்ணியவாதியும் புரட்சியாளனும்
ஆத்மாவின் உணர்தலின்றி
பரமாத்மாவின் புரிதலின்றி
மனிதம் மறந்து இயற்கை மறுத்து
உடலின்பமே உன்னதமென்று
காமமே கடைசிவரை என்றெண்ணும்
காமம்சூழ் பேருலகில்
ஆண்டாளும் தாசியாகிறாள்

மேலும்

சூரிய காந்தி - சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
23-Jul-2018 5:53 pm

படிக்க மறந்த பாடங்கள்

நண்பர்களாக இருந்தோம் - ஆனால்
நட்பாக இருந்ததில்லை
உறவினர்களாக இருந்தோம் - ஆனால்
உறவின் மேன்மை உணரவில்லை
அறிவியல் அறிந்தோம் - ஆனால்
அறம் கற்கவில்லை
குறளை கொண்டாடினோம் -ஆனால்
கொல்லாமை மறுத்தோம்
வரலாறுபுவியியல் கற்றோம் - ஆனால்
வன்மம் மறக்கவில்லை
அறிவை வளர்த்தோம் - ஆனால்
ஆணவம் அழிக்கவில்லை
வணிகவியல் புரிந்துகொண்டோம் - ஆனால்
வாழ்வியல் மறந்துவிட்டோம்
கடவுளை நேசித்தோம் - ஆனால்
மனிதம் மறந்தோம்
வேதங்கள் பயின்றோம் - ஆனால்
வேற்றுமைகள் விதைத்தோம்
பள்ளி படிப்பை முடித்தோம் - ஆனால்
பிறன்வலி புரியவில்லை
கல்லூரி காலம் கடந்தோம் - ஆனால்
வாழ்வியல் விளங

மேலும்

சூரிய காந்தி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Jul-2018 5:53 pm

படிக்க மறந்த பாடங்கள்

நண்பர்களாக இருந்தோம் - ஆனால்
நட்பாக இருந்ததில்லை
உறவினர்களாக இருந்தோம் - ஆனால்
உறவின் மேன்மை உணரவில்லை
அறிவியல் அறிந்தோம் - ஆனால்
அறம் கற்கவில்லை
குறளை கொண்டாடினோம் -ஆனால்
கொல்லாமை மறுத்தோம்
வரலாறுபுவியியல் கற்றோம் - ஆனால்
வன்மம் மறக்கவில்லை
அறிவை வளர்த்தோம் - ஆனால்
ஆணவம் அழிக்கவில்லை
வணிகவியல் புரிந்துகொண்டோம் - ஆனால்
வாழ்வியல் மறந்துவிட்டோம்
கடவுளை நேசித்தோம் - ஆனால்
மனிதம் மறந்தோம்
வேதங்கள் பயின்றோம் - ஆனால்
வேற்றுமைகள் விதைத்தோம்
பள்ளி படிப்பை முடித்தோம் - ஆனால்
பிறன்வலி புரியவில்லை
கல்லூரி காலம் கடந்தோம் - ஆனால்
வாழ்வியல் விளங

மேலும்

சூரிய காந்தி - சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
22-Mar-2018 7:45 pm

சிறகுகள் முளைக்கும்

சிறகுகள் முளைக்கும்
சிலைகள் பேசும்
தோல்விகள் தோற்று போகும்
வலிகள் வடிந்து போகும்

அன்பின் எல்லை விரியும்
அறிவின் ஆணவம் உடையும்
அடுத்தவர் வலி அறியும்
மழலையின் மனம் புரியும்

இரவுகள் மௌனம் இசைக்கும்
இயற்கை செய்திகள் சொல்லும்
கனவுகளின் இனிமை கூடும்
நினைவுகளின் ஏக்கம் குறையும்

காற்று வெளியினில் தொலைந்து போகலாம்
கடல் அலையில் கலைந்து போகலாம்
நட்சத்திரங்களை நண்பர்கள் ஆக்கலாம்
நிலவை தோழி ஆக்கலாம்

ஊன்கடந்து உயிர் பருகலாம்
உயிர் பூக்கும் வாசம் உணரலாம்
காரணமின்றி கரைந்து போகலாம்
காலம் கடந்து போகலாம்

உயிர்களின் ஓசை கேட்கும்
மனம் தெள

மேலும்

சூரிய காந்தி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Mar-2018 7:45 pm

சிறகுகள் முளைக்கும்

சிறகுகள் முளைக்கும்
சிலைகள் பேசும்
தோல்விகள் தோற்று போகும்
வலிகள் வடிந்து போகும்

அன்பின் எல்லை விரியும்
அறிவின் ஆணவம் உடையும்
அடுத்தவர் வலி அறியும்
மழலையின் மனம் புரியும்

இரவுகள் மௌனம் இசைக்கும்
இயற்கை செய்திகள் சொல்லும்
கனவுகளின் இனிமை கூடும்
நினைவுகளின் ஏக்கம் குறையும்

காற்று வெளியினில் தொலைந்து போகலாம்
கடல் அலையில் கலைந்து போகலாம்
நட்சத்திரங்களை நண்பர்கள் ஆக்கலாம்
நிலவை தோழி ஆக்கலாம்

ஊன்கடந்து உயிர் பருகலாம்
உயிர் பூக்கும் வாசம் உணரலாம்
காரணமின்றி கரைந்து போகலாம்
காலம் கடந்து போகலாம்

உயிர்களின் ஓசை கேட்கும்
மனம் தெள

மேலும்

சூரிய காந்தி - சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Feb-2018 5:56 am

எழுத மறந்த கவிதை

எழுத மறந்த கவிதையொன்று
எட்டி பார்த்தது

அள்ளியெடுத்து
மழைநீரில் நனைத்து
மார்போடு அணைத்து கொண்டேன்

உயிரை ஊடுருவும் பார்வை
உள்ளம் தொடும் புன்னகை
காதல் தேன் கலந்தேன்

உவகை தரும் குறுஞ்செய்திகள்
ஊனை வருடிய சொற்கள்
இன்ப கற்கண்டு சேர்த்தேன்

அழகு பெண்பால்
ஆசை ஆண்பால்
இச்சை பாலும் கூட்டினேன்

மூன்றும்
கலந்து பருகி
கலந்து பருகி
காலம் கடந்து
ஆணவம் பெருக்கி
காதல் தொலைத்து

சுவையற்ற கவிதையொன்று
தனியாக தேங்கி நிற்கிறது

எழுதப்படாமலேயே இருந்திருக்கலாம்
அந்த கவிதை

மேலும்

கல்வெட்டுகளில் அழியாத கவிதையாய் செதுக்கிய காதல்களுக்கு மத்தியில் இன்று எழுத மறந்த கவிதையாய் பிரிந்து செல்லும் காதல்களே அதிகமாகி வருகிறது... விதியை நொந்துக்கொள்வதா இல்லை மனதை நொந்துக்கொள்வதா அறியாமையிலேயே நகர்ந்து செல்கிறது வாழ்க்கை... அருமை! அழகு! வாழ்த்துகள் நண்பரே... 25-Feb-2018 8:33 am
சூரிய காந்தி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Feb-2018 5:56 am

எழுத மறந்த கவிதை

எழுத மறந்த கவிதையொன்று
எட்டி பார்த்தது

அள்ளியெடுத்து
மழைநீரில் நனைத்து
மார்போடு அணைத்து கொண்டேன்

உயிரை ஊடுருவும் பார்வை
உள்ளம் தொடும் புன்னகை
காதல் தேன் கலந்தேன்

உவகை தரும் குறுஞ்செய்திகள்
ஊனை வருடிய சொற்கள்
இன்ப கற்கண்டு சேர்த்தேன்

அழகு பெண்பால்
ஆசை ஆண்பால்
இச்சை பாலும் கூட்டினேன்

மூன்றும்
கலந்து பருகி
கலந்து பருகி
காலம் கடந்து
ஆணவம் பெருக்கி
காதல் தொலைத்து

சுவையற்ற கவிதையொன்று
தனியாக தேங்கி நிற்கிறது

எழுதப்படாமலேயே இருந்திருக்கலாம்
அந்த கவிதை

மேலும்

கல்வெட்டுகளில் அழியாத கவிதையாய் செதுக்கிய காதல்களுக்கு மத்தியில் இன்று எழுத மறந்த கவிதையாய் பிரிந்து செல்லும் காதல்களே அதிகமாகி வருகிறது... விதியை நொந்துக்கொள்வதா இல்லை மனதை நொந்துக்கொள்வதா அறியாமையிலேயே நகர்ந்து செல்கிறது வாழ்க்கை... அருமை! அழகு! வாழ்த்துகள் நண்பரே... 25-Feb-2018 8:33 am
சூரிய காந்தி - சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Feb-2018 1:10 am

மனதின் நாற்றம்

அடிபணிந்தவனை அடித்துக் கொல்வது
இதயமற்ற ஈனப்பிறப்பின் சின்னம்

மண்டியிட்டவனை மடிய செய்வது
மிருக மனதின் உச்சம்

எதிர்ப்புக் காட்டாதவனை துன்புறுத்திக் கொல்வது
வக்கிர மனதின் வெளிபாடு

எளியவனை கொல்வது
நோயுற்ற மனதின் முற்றிய நிலை

வயிற்றுக்காக வாடியவனை
அடித்துக் கொன்று - அதை
தன்னுடன் சேர்த்து படமெடுத்து பதிவிடும் மனம்
அழுகி சீழ்பிடித்து நாற்றமெடுக்கும் மனதின் அடையாளம்

இத்தகைய சமுதாய பிம்பத்தில்தான்
என்முகமும் எங்கேயோ ஒரு மூலையில்
மறைந்துள்ளதை எண்ணும்போது
இதயம் குற்ற உணர்வில் கூனி குறுகி
குருதி பெருக்குகிறது

மேலும்

குற்ற உணர்வில் கூனிக்குறுகி குருதி பெருக்குகிறது..........என்முகமும் மறைந்துள்ளதை என்னும்போது ........................அருமை 25-Feb-2018 2:35 pm
மனிதமற்ற மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் வயிள்றுப் பசியில் வாடியவனை கொன்றுதின்று... 25-Feb-2018 8:38 am
சூரிய காந்தி - அன்புடன் மித்திரன் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Feb-2017 11:06 pm

மன அழுத்தமென்ற நோய் எந்த வைரஸால் அல்லது பாக்டீரியாவால் அல்லது நுண்ணுயிரிகளால் மனிதனுக்கு உண்டாகின்றது??

மேலும்

மன அழுத்தத்துக்கு காரணம் வைரஸ், பாக்டீரியா என்பதெல்லாம் கிடையாது, அய்யா! அலுவலகம், சுற்றுப்புறம், குடும்ப சூழ்நிலை இவை எப்படி இருக்கிறது என்பதைப் பொருத்தும், ஒரு துன்பம் வரும்போது அதை எப்படிக் கையாளுகிறோம் என்பதைப் பொருத்தும்தான் இந்த மன அழுத்தம் வரும். இப்போது இருப்பதுபோல் அந்தக் காலத்தில் நம் முன்னோர்களுக்கு மன அழுத்தம் இருந்ததா என்ன?. இப்போதிருக்கும் மனிதர்களுக்கு பிறந்தவுடனே அனைத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டுமென்கிற எண்ணமே இதற்கொரு காரணம். உடல் அங்கங்களில் எங்கேனும் நோய் வந்தால் உடனே கவனிக்கிறோம். மனதைப் பற்றிக் கவலைப்படுவாறில்லை. மனதும் உடலின் ஒரு அங்கமே. நாம் உண்டு, நம் வேலையுண்டு என்றும், தியானம், மெளனம், கடவுள் நம்பிக்கை இவை இருந்தால் போதும், மனிதனுக்கு இந்நோய் வராது. நாம் எவ்வாறு நம் மனதை பேணிக்காக்கிறோம் என்பதைப் பொருத்த்தே மன அழுத்தம் வரும். 23-Feb-2017 8:07 pm
மன அழுத்தம் என்பது நோய் அல்ல சகோதரரே, இது ஒருவகையான எண்ணச் சிதைவு எனலாம். யார் ஒருவர் தமக்கு தான் எல்லா பிரச்சனையும் வருகிறது, தான்தான் அதிக துன்பப்படுவதாக எண்ணுகிறாறோ அவருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும். உங்கள் மொழியில் சொல்லவதென்றால் தேவையற்ற குழப்பம் என்ற நுண் கிருமிகள் மனதை ஆக்கிரமித்து, நாள்பட்ட நோயாய் மாறுவது. தியானம், மனதை சாந்தமுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒன்றே நிரந்தர மருந்து. 16-Feb-2017 3:22 pm
மனம் பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை...அது பௌதீகமானது அல்ல ... 16-Feb-2017 1:42 pm
சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பில் (public) velayutham avudaiappan மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
25-Aug-2016 11:48 pm

நடமாடும் பிணங்கள்

மனிதம் மறந்த மருத்துவர்களே
இதயம் இழந்த செவிலியர்களே
பணப்பேய் பிடித்த உழியர்களே
பாதையோரம் பார்த்து நின்ற
வேடிக்கை மனிதர்களே


பக்கத்தில் பெண் குழந்தையுடன்
பத்து மைல்கள் கால் நடையாய்
அவன் தோளில் சுமந்துகொண்டு சென்ற போது
பிணமாய் இருந்தது
அவனது மனைவி மட்டுமல்ல
நீங்கள் அனைவரும்தான்


செய்தி: ஆம்புலன்சுக்கு பணம் செலுத்த முடியாத காரணத்தினால் பத்து மைல்கள் மனைவியின் சடலத்தை தோளில் சுமந்த மனிதர். பெண் குழந்தையும் கூடவே நடந்து சென்ற பரிதாபம்

மேலும்

தங்கள் கருத்துக்களுக்கும் பகிர்தலுக்கும் மிக்க நன்றி... 30-Sep-2016 4:39 pm
தங்கள் கருத்துக்களுக்கும் பகிர்தலுக்கும் மிக்க நன்றி... 30-Sep-2016 4:38 pm
தங்கள் கருத்துக்களுக்கும் பகிர்தலுக்கும் மிக்க நன்றி... 30-Sep-2016 4:38 pm
மனித நேயம் மறைந்து விட்டதே !! மருத்துவத் துறை தன் தொழில் தர்மம் மறந்து சீரழிந்து விட்டதே ! விழிப்பு உணர்வுப் படைப்பு போராடினால் தான் நாம் இனி உயிர் வாழ முடியும் போலும். முன்னாள் மருத்துவர்கள், தாதிகள் கடமை ஞாபகம் வருகிறதே ! படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் 30-Sep-2016 3:06 pm
சூரிய காந்தி - சூரிய காந்தி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
29-Sep-2016 11:27 am

1. தவறான எண்ணங்களே வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் காரணம்.

2. சரியான அறிவே (உண்மையான ஞானம்.) அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு

3. சுயநலமற்று இருத்தலே வளமான வாழ்விற்கும் முன்னேற்றத்திற்குமான ஒரே வழி

4. ஒவ்வொரு செயலையும் கடவுள் வழிபாடாக நினைத்து செயல்படலாம்

5. ஆணவத்தை அகற்றி எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்

6. அனுதினமும் மேன்மையான சக்தியின் (பரம்பொருள்) தொடர்பில் இரு

7. கற்றதை பின்பற்று

8. எந்த நிலையிலும் தன்னம்பிக்கையை இழந்துவிடாதே

9. உங்கள் மீதான ஆசிர்வாதங்களுக்கு மதிப்பளியுங்கள்

10. உங்களை சுற்றியுள்ள அனைத்திலும் தெய்வீக தன்மையை காணுங்கள்

11. உண்மையை அப

மேலும்

தங்கள் கருத்துக்களுக்கும் பகிர்தலுக்கும் மிக்க நன்றி... 30-Sep-2016 4:31 pm
தங்கள் கருத்துக்களுக்கும் பகிர்தலுக்கும் மிக்க நன்றி... 30-Sep-2016 4:31 pm
வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் நம் நாட்டு கீதை உலகம் போற்றும் வாழ்க்கை மேலாண்மைக் கருத்துக்கள் அடங்கிய நூல் கீதாசாரம் படித்து பயன் பெறுவோம் தங்கள் கருத்துக்களை அனைவருக்கும் பகிர்வோம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 30-Sep-2016 3:00 pm
😃 30-Sep-2016 7:34 am
சூரிய காந்தி - செல்வமணி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Sep-2016 12:54 am

உலகில் 20,000அணுகுண்டுகள் இருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் 10,000 குண்டுகள் தகுந்த இடங்களில் ஆயத்தமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை உச்சகட்ட உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் 90 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட குண்டுகள் ரஷ்யாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருக்கின்றன.

நல்லவேளையாக, கடந்த 64 ஆண்டுகளில் மீண்டும் அணுகுண்டு பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால், அப்படி ஒரு அழிவை நெருங்கிய தருணங்கள் பல உண்டு. 1962 க்யூபா ஏவுகணை பிரச்னையின்போது அமெரிக்கா அணுகுண்டைக் கையில் எடுத்தது. 1983ல் ரஷ்யாவில் இருந்த எச்சரிக்கை அமைப்பில் ஏற்பட்ட தவறால் அமெரிக்காவின் ஐந்து ஏவுகணைகள்

மேலும்

அணுகுண்டுகள் மனிதர்களின் ஆணவம் 27-Sep-2016 4:36 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (23)

ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
கவிஞர் பெருவை பார்த்தசாரதி

கவிஞர் பெருவை பார்த்தசாரதி

கலைஞர் நகர், சென்னை-78
தனஜெயன்

தனஜெயன்

பாண்டிச்சேரி
கங்கைமணி

கங்கைமணி

மதுரை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (24)

Dr.V.K.Kanniappan

Dr.V.K.Kanniappan

மதுரை
ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
கங்கைமணி

கங்கைமணி

மதுரை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (23)

NBR இராஜேந்திரன் புவன்

NBR இராஜேந்திரன் புவன்

நாகர்கோவில் மற்றும் சென்

என் படங்கள் (1)

Individual Status Image
மேலே