பாரதி நீரு- கருத்துகள்

அன்பும் நன்றிறியு சர்பான்...

துளிப்பாக்கள் ஒவ்வொன்றும் அழகு தொடருங்கள் வாழ்த்துகள்

வாழ்த்துக்கள் அண்ணா

ஆம் நட்பே....

கருத்திற்கு நன்றி

காதல் காய்ச்சலுக்கா ???

அருமை தல,

ஹா ஹா வாங்க சர்பான் பெண்ணை இன்னும் ரசிக்கலாம் சேர்ந்தே....


பாரதி நீரு கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே