சுரேஷ்ராஜா ஜெ- கருத்துகள்

அழகு .. கவிதையாய் எழுதி போட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கவும்

அழகு .. கவிதையாய் எழுதி போட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கவும்

மிக்க நன்றி கவிதையை போட்டிக்கு சமர்பித்ததற்கு

மிக்க நன்றி கவிதையை போட்டிக்கு சமர்பித்ததற்கு

மிக்க நன்றி கவிதையை போட்டிக்கு சமர்பித்ததற்கு

அழகு .. கவிதையாய் எழுதி போட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கவும்

ஜல்லிக்கட்டு
(narasingamoorthy) முதல் பரிசு

டு ஜல்லிக்கட்டு
(Manimala Mathialagan) இரண்டாம் பரிசு

முதல் பரிசு பெற்றமைக்கு நன்றி .......................... ஜல்லிக்கட்டு (narasingamoorthy) 04-Mar-2017

கண்டதும் காதல்
(Madhumitha59a2d70c504bf) இரண்டாம் பரிசு


கண்ணன்
(bhagavathilakshmi) மூன்றாம் பரிசு

என் காதலியே
(Sara one an59e63ec40be16) முதல் பரிசு


சுரேஷ்ராஜா ஜெ கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே