தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
சாதி மதம்
 சாதி மதம்
5 மலர்1991 -
31-Aug-18
வணக்கம்
 உதவிக் கோரிக்கை
2 ஆர் எஸ் கலா
29-Aug-18
யசிந்தன் பெயர் அர்த்தம் என்ன?
0 Gosuji123
28-Aug-18
பெயர் அர்த்தம் என்ன?
0 Gosuji123
28-Aug-18
பொய் பேசுதல்
 பொய் பேசுதல்
14 மலர்1991 -
26-Aug-18
பெயர் விளக்கம் -
1 Bagyalakshmi
25-Aug-18
பெயர் விளக்கம்
5 Yuvaraj
20-Aug-18
எழுத்து தளம் நிர்வாகிக்கு
 எழுத்து தொழில்நுட்பம்
5 ஸ்பரிசன்
18-Aug-18
கோலிச் சோடா
 கோலியின் கேள்வி
3 கவின் சாரலன்
14-Aug-18
அர்த்தன் தேவை
2 antony
10-Aug-18
சமூக பார்வையில்
 ச்சும்மா
5 மாலினி
09-Aug-18
பெயருக்கான பொருள்
 கேள்வி
1 Mohan
08-Aug-18
தீபக் ராஜ்
 கேள்வி
0 Mohan
08-Aug-18
கவிதை
 இயற்கை
46 கல்லறை செல்வன்
03-Aug-18
பெயர் விளக்கம்
1 ASPalanisamy
01-Aug-18
கவிதை பதிவிடுவது தொடர்பானது
 கவிதை சேர்க்க
1 குமாரகுலசிங்கம் குயின்சன்
30-Jul-18

Tamil Questions and Answers (Kelvi Bathilgal) at Eluthu.com

மேலே