எழுத்து கவிதைகள்

Eluthu kavithaigal

எழுத்து கவிதைகள் (Eluthu kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

எழுத்து வலைதளத்தின் இந்தப் பகுதி "எழுத்து கவிதைகள்" (Eluthu kavithaigal) என்ற பிரிவின் கீழ் பிரிக்கப்பட்டவை. இங்கே தேன் தமிழில் அழகிய கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. எழுத்து ஒரு மொழியின் முதற்புள்ளி. மொழியின் இலக்கிய வளம் அந்த மொழியின் எழுத்துக்களில் உள்ளன. எங்கள் "எழுத்து கவிதைகள்" (Eluthu kavithaigal) தமிழ் மொழியின் இலக்கியத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்ப்பவை. இந்த எழுத்து கவிதைகளை படித்து ரசித்து உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பகிரவும்.


மேலே