புது கவிதை கவிதைகள்

Puthu Kavithai Kavithaigal

புது கவிதை கவிதைகள் (Puthu Kavithai Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

நமது எண்ணங்களை கருத்துக்களை அழகாக இனிமையாக வெளிப்படுத்துவதற்கு கவிதைகள் ஒரு சிறந்த கருவி. "புது கவிதை கவிதைகள்" (Puthu Kavithai Kavithaigal) தொகுப்பான இது தமிழ் கவிதைகளின் புது வடிவம். புது கவிதை கவிதைகள் அளவில் சிறியவை ஆனால் கருத்தில் பெரியவை. புதுமையான கவிதைகளை புது கவிதை வடிவில் படித்து மகிழுங்கள்.


மேலே