அம்மா கவிதைகள்

Amma Kavithaigal - Poems About Mother in Tamil

அம்மா கவிதைகள் (Amma Kavithaigal) பட்டியல். Poems Collection About Mother in Tamil.

21 Nov 2022
9:01 am
22 Oct 2022
11:45 am

அம்மா - தாய், அன்னை என்றும் தமிழில் அழைக்கப்படுவார். ஒரு குழந்தையைப் ஈன்றெடுக்கும் பெண் அம்மா எனப்படுவர். அம்மா அன்பின் இருப்பிடம். அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே என்பது தமிழ் பாடல். தாய் பாசம் என்பது மிக உன்னதமானது. தாயன்பை உணர்த்தும் தமிழ் கவிதைகள் அம்மா என்ற தலைப்பில் உங்கள் பார்வைக்கு. இப்பக்கத்தில் உள்ள அம்மா கவிதைகள் (Amma Kavithaigal) உங்களுக்கு எந்த பெண்ணின் மீதும் குறிப்பாக தாயின் மீது உள்ள அன்பை மரியாதையை அதிகரிப்பதாக உள்ளது. இலவசமாக படித்து ரசிக்கவும்.

அம்மா பற்றிய அழகிய உணர்ச்சிமிகுந்த கவிதைகள் இங்கு உங்கள் ரசனைக்கு. அணைத்து கவிதைகளும் எழுத்து தோழர்களால் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டது. Amma Kavithaigal (அம்மா கவிதைகள்) Tamil Mozhiyil.

In English, Amma is referred to as Mother. Mothers are women who given birth to a child. A mother is the most beautiful women and a great human being in everyone's family.

Here is an extensive collection of Mother poems to feel the love of motherhood written by eluthu users in Tamil language.


மேலே