ரோச்சிஷ்மான் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  ரோச்சிஷ்மான்
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  04-Nov-1980
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  21-Apr-2015
பார்த்தவர்கள்:  101
புள்ளி:  67

என் படைப்புகள்
ரோச்சிஷ்மான் செய்திகள்
ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Sep-2018 12:21 pm

நிறைவாக குறை உள்ளது‌ மனிதனுக்கு
அது வாழ்க்கை என்று ஆனது மனிதனுக்கு

காலம் ஒரு‌ புதிர் போட்டது மனிதனுக்கு
சந்தேகம் கதை சொன்னது மனிதனுக்கு

ஆவல்கள் சூழ்ந்ததாலே அடிபட்டான்
தடுமாற்றம் நிலை கொண்டது மனிதனுக்கு

மதம், ஜாதி இவை அவனைத் துளைத்ததால்
பெரிதளவில் துயர் வந்தது மனிதனுக்கு

வாழ்க்கை‌ பாடலைப் பாடிடவே நின்றான்
சோகம்தான் சுரம் தந்தது மனிதனுக்கு

ஓடி ஓடி‌‌ வெற்றி பெற்றான் அதன் பிறகு
பாவம்தான் துணை நின்றது மனிதனுக்கு

ரோச்சிஷ்மான், அவன்‌ சென்றான் கேள்வியாக
மரணம் பதிலாய் கிடைத்தது மனிதனுக்கு

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Sep-2018 12:21 pm

நிறைவாக குறை உள்ளது‌ மனிதனுக்கு
அது வாழ்க்கை என்று ஆனது மனிதனுக்கு

காலம் ஒரு‌ புதிர் போட்டது மனிதனுக்கு
சந்தேகம் கதை சொன்னது மனிதனுக்கு

ஆவல்கள் சூழ்ந்ததாலே அடிபட்டான்
தடுமாற்றம் நிலை கொண்டது மனிதனுக்கு

மதம், ஜாதி இவை அவனைத் துளைத்ததால்
பெரிதளவில் துயர் வந்தது மனிதனுக்கு

வாழ்க்கை‌ பாடலைப் பாடிடவே நின்றான்
சோகம்தான் சுரம் தந்தது மனிதனுக்கு

ஓடி ஓடி‌‌ வெற்றி பெற்றான் அதன் பிறகு
பாவம்தான் துணை நின்றது மனிதனுக்கு

ரோச்சிஷ்மான், அவன்‌ சென்றான் கேள்வியாக
மரணம் பதிலாய் கிடைத்தது மனிதனுக்கு

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-May-2018 4:20 pm

உணர்வுக் கண்களைத் திறந்து கொள்வோம்,
உறங்கும் சிந்தனையை எழுப்பி விடுவோம்-

உறுதியை உறுதுணையாகக் கொள்வோம்,
உறவென தெம்பினைக் கொள்வோம்-

முயற்சி எனும் பயிற்சியைத் தளர்ச்சி இன்றி செய்வோம்,
வளர்ச்சி என்பது மலர்ச்சிக் கொள்ள பாய்வோம்-

தீமையைத் தீர்த்துக் கட்டுவோம்,
செம்மையானதைப் பதுகாத்து கொள்வோம்-

தவிக்கும் நெஞ்சத்தில்
தவழும் நினைவுகளை திரட்டுவோம்,
ஆனந்தமாக இருப்பவர்களின்
ஆலோசனைகளைத் தேர்ந்தெடுப்போம்-

கொட்டும் உதிரம் கூறும் சங்கதிகளைக் கேட்போம்,
எரிந்து முடிந்த பின்பு எஞ்சி இருப்பதைக் கவனிப்போம்-

அடுத்தவரை அரவணைப்போம்,
அகந்தையைப் புறக்கணிப்போம்-

விழிப்புணர்ச்சியோடு இருப்ப

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-May-2018 4:20 pm

உணர்வுக் கண்களைத் திறந்து கொள்வோம்,
உறங்கும் சிந்தனையை எழுப்பி விடுவோம்-

உறுதியை உறுதுணையாகக் கொள்வோம்,
உறவென தெம்பினைக் கொள்வோம்-

முயற்சி எனும் பயிற்சியைத் தளர்ச்சி இன்றி செய்வோம்,
வளர்ச்சி என்பது மலர்ச்சிக் கொள்ள பாய்வோம்-

தீமையைத் தீர்த்துக் கட்டுவோம்,
செம்மையானதைப் பதுகாத்து கொள்வோம்-

தவிக்கும் நெஞ்சத்தில்
தவழும் நினைவுகளை திரட்டுவோம்,
ஆனந்தமாக இருப்பவர்களின்
ஆலோசனைகளைத் தேர்ந்தெடுப்போம்-

கொட்டும் உதிரம் கூறும் சங்கதிகளைக் கேட்போம்,
எரிந்து முடிந்த பின்பு எஞ்சி இருப்பதைக் கவனிப்போம்-

அடுத்தவரை அரவணைப்போம்,
அகந்தையைப் புறக்கணிப்போம்-

விழிப்புணர்ச்சியோடு இருப்ப

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
13-Mar-2018 3:20 pm

வாழ்க்கை வாழ்தலை ஸ்பரிசிக்கிறது

என்னை நான் தடவிக் கொண்டேன்
‘ஈரம், உலர்த்தி தெரிந்தன’
என நினைத்துக் கொண்டேன்
தவறு செய்தேன்
சரியைத்தேடினேன்
கிடைத்ததை “சரி” என கூறிவிட்டேன்
பொய்யை “உண்மை” அன்று கூக்குரலிட்டேன்
உண்மை என்பது இருக்கும் என தெரிந்தும்,
அது என்னிடம் இல்லை என்று அறிந்தும்
தாறுமாறாக நடைப் போட்டேன்
‘சரியாக இருப்பது சரியாகாது’ என முடிவு சேய்தேன்
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக நானெ கர்ஜனைச் செய்தேன்
என்னை நான் ‘நானென்று எண்ணிக் கொண்டேன் –
ஆனால் என்னிலிருந்து நான் என்றோ நழுவிப் போய்விட்டேன்
நான் தொலைந்துவிட்டேன் எங்கேயோ? எதிலேயோ?

வாழ்க்கை வாழ்தலை ஸ்பரிசிக்கிறது-

மரணம் பிறப

மேலும்

அன்பு நண்ப...தலைப்பிற்கு ம் தங்கள் கவிதைக்கும் உள்ள தொடர்பினை விளக்கினால் நலம். 13-Mar-2018 4:23 pm
ரோச்சிஷ்மான் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Mar-2018 3:20 pm

வாழ்க்கை வாழ்தலை ஸ்பரிசிக்கிறது

என்னை நான் தடவிக் கொண்டேன்
‘ஈரம், உலர்த்தி தெரிந்தன’
என நினைத்துக் கொண்டேன்
தவறு செய்தேன்
சரியைத்தேடினேன்
கிடைத்ததை “சரி” என கூறிவிட்டேன்
பொய்யை “உண்மை” அன்று கூக்குரலிட்டேன்
உண்மை என்பது இருக்கும் என தெரிந்தும்,
அது என்னிடம் இல்லை என்று அறிந்தும்
தாறுமாறாக நடைப் போட்டேன்
‘சரியாக இருப்பது சரியாகாது’ என முடிவு சேய்தேன்
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக நானெ கர்ஜனைச் செய்தேன்
என்னை நான் ‘நானென்று எண்ணிக் கொண்டேன் –
ஆனால் என்னிலிருந்து நான் என்றோ நழுவிப் போய்விட்டேன்
நான் தொலைந்துவிட்டேன் எங்கேயோ? எதிலேயோ?

வாழ்க்கை வாழ்தலை ஸ்பரிசிக்கிறது-

மரணம் பிறப

மேலும்

அன்பு நண்ப...தலைப்பிற்கு ம் தங்கள் கவிதைக்கும் உள்ள தொடர்பினை விளக்கினால் நலம். 13-Mar-2018 4:23 pm
ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Mar-2018 2:28 pm

எதையோ சொல்ல வந்ததோ?
முளைத்தது மரம் –
வளர்ந்த பின்னே பேசுவதில்லை
தன் வேலையைச் செய்கிறது
நிகழ்ந்த நன்மை போல அது நிமிர்ந்து நின்றது

நாம் மரத்தை பார்கிறோம்
நம்மை நாம் பார்த்துக் கொள்வதில்லை –

காற்று வந்து மரத்தை ஸ்பரிசித்தது
மரம் தன் ரகசியத்தை கூறிவிட்டது
அந்த காற்று தான் நம் எல்லோர் மீதும் வீசுது

ஆயினும் தெரியவேண்டியது நமக்கு தெரிவதில்லை
நம்மில் நாம் சரியாக இயங்குவதில்லை –

மரத்துக்கும், காற்றுக்கும் லட்சிய்ங்கள் கிடையாது
லட்சணங்கள் தான் இருக்கும்
மரத்துக்கும், காற்றுக்கும் வரைமுறைகள் கிடயாது
விளவுகள் தான் இருக்கும்

மொழிகளுக்கு எட்டாத கவித்துவம் உண்டு
நாம் அதை புரிந்து

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
04-Mar-2018 2:28 pm

எதையோ சொல்ல வந்ததோ?
முளைத்தது மரம் –
வளர்ந்த பின்னே பேசுவதில்லை
தன் வேலையைச் செய்கிறது
நிகழ்ந்த நன்மை போல அது நிமிர்ந்து நின்றது

நாம் மரத்தை பார்கிறோம்
நம்மை நாம் பார்த்துக் கொள்வதில்லை –

காற்று வந்து மரத்தை ஸ்பரிசித்தது
மரம் தன் ரகசியத்தை கூறிவிட்டது
அந்த காற்று தான் நம் எல்லோர் மீதும் வீசுது

ஆயினும் தெரியவேண்டியது நமக்கு தெரிவதில்லை
நம்மில் நாம் சரியாக இயங்குவதில்லை –

மரத்துக்கும், காற்றுக்கும் லட்சிய்ங்கள் கிடையாது
லட்சணங்கள் தான் இருக்கும்
மரத்துக்கும், காற்றுக்கும் வரைமுறைகள் கிடயாது
விளவுகள் தான் இருக்கும்

மொழிகளுக்கு எட்டாத கவித்துவம் உண்டு
நாம் அதை புரிந்து

மேலும்

ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பில் (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
12-Aug-2016 2:59 pm

எப்படி உன்னைக் காதலிக்கும்படி ஆனேன்?
நான் புது பாசத்தால் ரசிக்கும் படி ஆனேன்!

மூடியதே இல்லை கண்களை, ஆயினுமன்பே
உன்னிடமேனோ வந்து சிக்கும்படி ஆனேன்!

உன்னிடமென்னை சேர்த்து விட்டேன், அதனாலே
இவ் உலகத்தில் நான் மதிக்கும்படி ஆனேன்!

புண்னியமெல்லாம் சேர்கக நானின்று முனைந்தேன்
என் மன தோஷத்தை கழிக்கும்படி ஆனேன்!

என்னிட முன்னை கொண்டதாலே இனி வாழும்
நல்ல பொறுப்பொண்றை வகிக்கும்படி ஆனேன்

மேலும்

அழகான வரிகள்... வாழ்த்துக்கள் நட்பே .... 13-Aug-2016 6:38 pm
நன்றி 13-Aug-2016 3:21 pm
நன்றி 13-Aug-2016 3:21 pm
ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2016 3:18 pm

என் மதியில் நீ தான் இருக்க வேண்டும்
நிம்மதியை நீ தான் கொடுக்க வேண்டும்

வேற்றிகளென்னும் மாரி பெய்ய, ஆசை
என்ற சுழல் மேகம் கருக்க வேண்டும்

நொந்தது போதுமே துணை இல்லாமல்
நாம் இனி தனிமையை நருக்க வேண்டும்

ஜோடிகளை சீராய் மதிக்கவே நாம்
காதிலிலா வாழ்வை வெறுக்க வேண்டும்

வாடிடவா வாழ்க்கை? முயன்று, நன்றாய்
வாழ்ந்திடவே தீங்கை அருக்க வேண்டும்

மேலும்

அழகு நண்பரே வாழ்த்துக்கள் .... 11-Jun-2016 7:08 pm
நன்றி 11-Jun-2016 6:39 pm
சிறப்பு இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 11-Jun-2016 5:53 pm
ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பில் (public) velayutham avudaiappan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
21-May-2016 3:35 pm

நினைவெனும் இசையினில் ஸ்வரமானாய் நீ
நினத்ததும் கிடைத்ததால் வரமானாய் நீ

கலக்கமின்றி வாழவே இனி நாளும் நான்,
சுகங்களை புனைந்திடும் கரமானாய் நீ

கசப்புகள் நிறைந்த வாழ்விது, அன்பென்னும்
இனித்திடும் பழம் தரும் மரமானாய் நீ

நலம் பெறும் நிலையினை தருமே காதல்
மகத்துவம் விளைந்திடும் அரமானாய் நீ

தினம் தினம் மனம் மகிழ்ந்திட ரோச்சிஷ்மான்
உயிர் நிலைத்து நிற்கவே தளமானாய் நீ

மேலும்

காதல் மேலாண்மைக் கருத்துக்கள் பாராட்டுக்கள் . தொடரட்டும் உங்களது இலக்கியப் பயணம் நன்றி . . . . 21-May-2016 8:25 pm
நன்றி திரு . விஜய் 21-May-2016 6:07 pm
நன்றி திரு . முஹம்மத் 21-May-2016 6:07 pm
நன்றாக இருக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 21-May-2016 6:03 pm
ரோச்சிஷ்மான் - ரோச்சிஷ்மான் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Apr-2016 4:57 pm

என் கருத்து காவியம் காணவா நீ
என் மனத்திலே இதம் சேர்க்கவா நீ

துன்பமென்ற தேர்விலே தேரவேண்டும்
நான் சுமக்கும் சோர்வினை தீர்க்கவா நீ

பாடுகின்ற பாடலால் வேண்டுகின்றேன்
என்னிலிலுதித்த காதலை ஏற்கவா நீ

என்நிலையிலும் சுகம் சூழ என்னில்
வாழ்வு என்ற வார்ப்பினை வார்க்கவா நீ

அந்த கால பொற்தமிழ் போலிருப்போம்
வாழ்விலே சுவைகளை கோர்க்கவா நீ

மேலும்

காதல் மேலாண்மைக் கருத்துள்ள கவிதை பாராட்டுக்கள் . தொடரட்டும் உங்களது இலக்கியப் பயணம் நன்றி . 21-May-2016 8:30 pm
மிக்க நன்றி திரு . சங்கரன், 15-Apr-2016 6:53 pm
கஜலுக்கு நியாயம் செய்கிறது உங்கள் GHASAL வாழ்த்துக்கள் அன்புடன் , கவின் சாரலன் 15-Apr-2016 6:30 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (13)

த-சுரேஷ்

த-சுரேஷ்

திருவில்லிபுத்தூர்
உதயசகி

உதயசகி

யாழ்ப்பாணம்
கிரி பாரதி

கிரி பாரதி

தாராபுரம், திருப்பூர்.

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (13)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (13)

மனிமுருகன்

மனிமுருகன்

திண்டுக்கல் , தமிழ்நாடு
மேலே