மா. அருள்நம்பி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  மா. அருள்நம்பி
இடம்:  கூடங்குளம்
பிறந்த தேதி :  27-Aug-1963
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Nov-2014
பார்த்தவர்கள்:  61
புள்ளி:  38

என்னைப் பற்றி...

அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளிலும் அழகான தமிழ் எழுத்துகளிலும் கரைந்து காணமல் போனவன்.
என்னைத் தேடிக்கண்டுபிடிக்க முயன்று கொண்டிருப்பவன். அதனால் இன்னும் நான் ஒரு சராசரி மனிதன்தான்.
அறிவில் இன்னும் நான் மலராத மொட்டு.
வயதில் ஐம்பதைக் கடந்துவிட்ட தமிழ்ச் சிட்டு.

என் படைப்புகள்
மா. அருள்நம்பி செய்திகள்
மா. அருள்நம்பி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Mar-2019 7:32 pm

"வரம்"

"இல்லறம்" சிறந்திட
இதயத்து ஆசைகள் நிறைந்திட
இத்தனை வரம் வேண்டுமென்று
இறைவனிடம் வேண்டினேன் ....

அவனோ -
அதனை வரம்
அளிப்பதற்கு இல்லை ...

என்னிடம் இருப்பதோ
"துறவரம்" -
ஏற்றுக்கொள்வாய் பக்தனே
என்றான்.

மேலும்

மா. அருள்நம்பி - மா. அருள்நம்பி அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Mar-2018 8:21 pm

                                                                            மகளிர் தின வாழ்த்து….( புதுக்கவிதை) -                                                                                                                                           மா.அருள்நம்பி

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 கல்வியிலும்  கேள்வியிலும்  
 காலமறியும்   கணக்கிலும் 
 பல்நோக்குச் சிந்தனையிலும்
 மெல்லினமே  நுழைந்து விட்டாய்  
மேன்மைகள்  பெற்றுவிட்டாய்!   

 பொன்னிலும் பொருளிலும் 
 போகத்திலும் யோகத்திலும் 
 விண்ணிலும்  மண்ணிலும் 
 விவேகத்தைக் காட்டிவிட்டாய்
 வீரத்தை நாட்டிவிட்டாய்!   

 எண்ணற்கரிய  சாதனைகள் 
 எண்ணியெண்ணிச்   செய்தே 
 மண்ணுலகோர் புகழ்ந்திட 
 மதிப்பைப் பெற்றுவிட்டாய் 
 மாதர்குலத் திலகமாகிவிட்டாய்!   

 பெண்ணே! உன்னையன்றி 
 பேரண்டங்கள் சுழல்வதிலை.. 
 கண்ணே உன்னையன்றி 
 கடவுளும் தோன்றுவதில்லை…. 
 என்னே உன்சக்தி!  என்னே உன்சக்தி!   

பெண்ணுருபாகமாய்ப் 
பேரின்பம் காட்டியவளே! 
கண்ணுருமணிபோல் 
காண்கின்றேன் உன்னையான்…  
மாதர்குலத் திலகங்களே! மங்கையர்களே!
 மண்ணுலகு உள்ளவரை வாழ்க! வாழ்கவே!      

மேலும்

மா. அருள்நம்பி - Santhosh அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
07-Mar-2018 7:14 pm

தமிழ் என்றால் என்ன?

மேலும்

DRAVIDAM வடமொழிச் சொல் . தென் புலத்தை குறிப்பதான சொல் த்ராவிடம் வட மொழி மூன்றாவது த வின் ஒற்றெழுத்தில் துவங்குகிறது. தமிழ் மொழியில் சொற்கள் ஒற்றெழுத்தில் துவங்காது. THA DA விற்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் சொன்ன விசித்திர ஆராய்ச்சி. அப்படியானால் த்ராவிடம் என்ற வட சொல்லியிருந்தா தமிழ் பிறந்தது ? 09-Mar-2018 3:43 pm
திராவிடம் என்னும் சொல் - திரிமிளம், திரிமிழ், தமிள் என்றெல்லாம் திரிபு பெற்று மருவி இறுதியில் தமிழ் என்றானதாகக் கூறுகிறார்கள். 08-Mar-2018 11:21 pm
தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் என்ற பாரதி தாசனின் கவிதையைப் படியுங்கள் . தமிழ் என்றால் என்னவெல்லாம் என்று விளக்கமாகவே சொல்லியிருப்பார் . 07-Mar-2018 7:35 pm
A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages is a book on comparative linguistics written by Robert Caldwell, the Bishop of Tirunelveli. இந்த புத்தகம் வாங்கி படியுங்கள். வாழ்த்துக்கள் 07-Mar-2018 7:20 pm

                                                                            மகளிர் தின வாழ்த்து….( புதுக்கவிதை) -                                                                                                                                           மா.அருள்நம்பி

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 கல்வியிலும்  கேள்வியிலும்  
 காலமறியும்   கணக்கிலும் 
 பல்நோக்குச் சிந்தனையிலும்
 மெல்லினமே  நுழைந்து விட்டாய்  
மேன்மைகள்  பெற்றுவிட்டாய்!   

 பொன்னிலும் பொருளிலும் 
 போகத்திலும் யோகத்திலும் 
 விண்ணிலும்  மண்ணிலும் 
 விவேகத்தைக் காட்டிவிட்டாய்
 வீரத்தை நாட்டிவிட்டாய்!   

 எண்ணற்கரிய  சாதனைகள் 
 எண்ணியெண்ணிச்   செய்தே 
 மண்ணுலகோர் புகழ்ந்திட 
 மதிப்பைப் பெற்றுவிட்டாய் 
 மாதர்குலத் திலகமாகிவிட்டாய்!   

 பெண்ணே! உன்னையன்றி 
 பேரண்டங்கள் சுழல்வதிலை.. 
 கண்ணே உன்னையன்றி 
 கடவுளும் தோன்றுவதில்லை…. 
 என்னே உன்சக்தி!  என்னே உன்சக்தி!   

பெண்ணுருபாகமாய்ப் 
பேரின்பம் காட்டியவளே! 
கண்ணுருமணிபோல் 
காண்கின்றேன் உன்னையான்…  
மாதர்குலத் திலகங்களே! மங்கையர்களே!
 மண்ணுலகு உள்ளவரை வாழ்க! வாழ்கவே!      

மேலும்

மா. அருள்நம்பி - kokila makan அளித்த கேள்வியை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Mar-2018 12:47 am

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு

இலக்கண விதிகளின் படி குறள் வெண்பாவில் அதிகபட்சம் இருக்கக்கூடிய 20 அசைகள்
இந்தக் குறளில் உள்ளன.

இவ்வாறு 20 அசைகள் உள்ள குறள் வெண்பா இது ஒன்று மட்டுமே என்பதாலும் , இது
கல்வியின் அவசியத்தைச் சொல்லுவதாலும் திருவள்ளுவர் கல்வி தான் தலையாயது என்று
சொல்வதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா?

மேலும்

நன்றி நண்பரே வள்ளுவர் போன்ற "ஆன்றவிந்து அடங்கிய சான்றோர் " தங்கள் கருத்துக்களை அன்போடு கூறுவார்கள் ,அல்லது சினத்தோடு கூறுவார்கள். ஒருவன் எவ்வளவு மோசமான குற்றம் செய்தவனாயினும் அவனை ஏளனம் செய்வதோ அல்லது இழிவு படுத்துவதோ அவர்களின் நோக்கமாக இருக்காது என்ற எனது நம்பிக்கையே இந்தக் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் போனதற்குக் காரணம் . கல்லாமை என்பது சூது, பிறன்மனை விழைதல் , கள்ளுண்ணுதல் போன்ற குற்ற்றங்களை விட மோசமான குற்றமா என்ன? அவர்களை எல்லாம் இழிவு செய்யாதவர் கல்லாத குற்றத்திற்காக ஒருவனை இழிவு செய்வார் என்பதை நம்ப முடியவில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் ஒருவன் கல்லாமல் இருப்பதற்கு , அவன் மட்டும் முழுக் காரணமல்ல , அவனது குடும்பத் சூழ்நிலை , பொருளாதாரம் போன்றவைகளும் காரணமாக இருக்கக் கூடும் என்ற சமூக உண்மையின் பின்புலத்தைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு சிந்திக்கையில் அவனை ஏளனம் செய்வதோ இழிவு படுத்துவதோ அவரது நோக்கமாக இருக்கும் என்பதை மேலும் நம்ப முடியவில்லை. இழிவும்மை என்பது ஏற்கெனவே நான் சொல்லியது போல் அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). " 09-Mar-2018 9:46 am
நீங்கள் ஏற்கினும் ஏற்காவிடினும்" அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). " என்ற சிறப்பு விளக்கம் தரினும் இக்குறட்பாவின் வெளிப்படையான பொருள் கவிஞனின் ஆதங்கமே ஏளனமே ! அருள் நம்பியாரின் quatation mark விளக்கத்தைப் படித்த போது மேலும் இக் குறட்பாவை உற்று நோக்கினேன் . {நன்றி நம்பியார் ) சாந்துணையும் (சாகும் வரையும் ) ----வள்ளுவர் இங்கு உம்மையே பயன் படுத்துகிறார் . உம்மையில் உயர்வும்மை இழிவும்மை என்றுண்டு. நீங்கள் அறிவீர்கள் . இங்கு இது இழிவும்மை . சாகும் வரையிலுமா படியாமல் அல்லது கல்லாமல் இருப்பது ? என்ற வினாவில் ஆதங்கமும் ஏளனமும் தொக்கியல்ல வெளிப்படையாகவே நிற்கிறது. I TOTALY AGREE WITH ARUL NAMPI 'S POINT OF VIEW . நான் விவாதிக்க வில்லை . இது நண்பர் நண்பியரின் கலந்துரையாடலில் பொருள் தெளிவுபட விழையும் கருத்துரையாடலே ! 09-Mar-2018 8:21 am
நன்றி நண்பரே ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- வள்ளுவர் ஆதங்கத்தோடும் , மனிதனை ஏளனத்தோடும் நோக்கி இயற்றி இருப்பதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது. ----அருள் நம்பி சொல்லியிருப்பது சரியே ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- இந்தக் கருத்தில் நான் ஏற்கெனவே சொல்லியிருப்பது போல் எனக்கு உடன்பாடில்லை. ஆனால் இதைத் தவறென்று சொல்ல மாட்டேன் , ஏனெனில் இது அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). என்னுடைய பதிவும் இந்த வகையைச் சார்ந்ததே. 08-Mar-2018 10:28 pm
நன்றி நண்பரே ( எனது சார்பில் மட்டுமல்லாமல் , இங்கு பதிவிட்ட நண்பர்கள் சார்பிலும்) 08-Mar-2018 9:45 pm
மா. அருள்நம்பி - kokila makan அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
08-Mar-2018 12:47 am

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு

இலக்கண விதிகளின் படி குறள் வெண்பாவில் அதிகபட்சம் இருக்கக்கூடிய 20 அசைகள்
இந்தக் குறளில் உள்ளன.

இவ்வாறு 20 அசைகள் உள்ள குறள் வெண்பா இது ஒன்று மட்டுமே என்பதாலும் , இது
கல்வியின் அவசியத்தைச் சொல்லுவதாலும் திருவள்ளுவர் கல்வி தான் தலையாயது என்று
சொல்வதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா?

மேலும்

நன்றி நண்பரே வள்ளுவர் போன்ற "ஆன்றவிந்து அடங்கிய சான்றோர் " தங்கள் கருத்துக்களை அன்போடு கூறுவார்கள் ,அல்லது சினத்தோடு கூறுவார்கள். ஒருவன் எவ்வளவு மோசமான குற்றம் செய்தவனாயினும் அவனை ஏளனம் செய்வதோ அல்லது இழிவு படுத்துவதோ அவர்களின் நோக்கமாக இருக்காது என்ற எனது நம்பிக்கையே இந்தக் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் போனதற்குக் காரணம் . கல்லாமை என்பது சூது, பிறன்மனை விழைதல் , கள்ளுண்ணுதல் போன்ற குற்ற்றங்களை விட மோசமான குற்றமா என்ன? அவர்களை எல்லாம் இழிவு செய்யாதவர் கல்லாத குற்றத்திற்காக ஒருவனை இழிவு செய்வார் என்பதை நம்ப முடியவில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் ஒருவன் கல்லாமல் இருப்பதற்கு , அவன் மட்டும் முழுக் காரணமல்ல , அவனது குடும்பத் சூழ்நிலை , பொருளாதாரம் போன்றவைகளும் காரணமாக இருக்கக் கூடும் என்ற சமூக உண்மையின் பின்புலத்தைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு சிந்திக்கையில் அவனை ஏளனம் செய்வதோ இழிவு படுத்துவதோ அவரது நோக்கமாக இருக்கும் என்பதை மேலும் நம்ப முடியவில்லை. இழிவும்மை என்பது ஏற்கெனவே நான் சொல்லியது போல் அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). " 09-Mar-2018 9:46 am
நீங்கள் ஏற்கினும் ஏற்காவிடினும்" அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). " என்ற சிறப்பு விளக்கம் தரினும் இக்குறட்பாவின் வெளிப்படையான பொருள் கவிஞனின் ஆதங்கமே ஏளனமே ! அருள் நம்பியாரின் quatation mark விளக்கத்தைப் படித்த போது மேலும் இக் குறட்பாவை உற்று நோக்கினேன் . {நன்றி நம்பியார் ) சாந்துணையும் (சாகும் வரையும் ) ----வள்ளுவர் இங்கு உம்மையே பயன் படுத்துகிறார் . உம்மையில் உயர்வும்மை இழிவும்மை என்றுண்டு. நீங்கள் அறிவீர்கள் . இங்கு இது இழிவும்மை . சாகும் வரையிலுமா படியாமல் அல்லது கல்லாமல் இருப்பது ? என்ற வினாவில் ஆதங்கமும் ஏளனமும் தொக்கியல்ல வெளிப்படையாகவே நிற்கிறது. I TOTALY AGREE WITH ARUL NAMPI 'S POINT OF VIEW . நான் விவாதிக்க வில்லை . இது நண்பர் நண்பியரின் கலந்துரையாடலில் பொருள் தெளிவுபட விழையும் கருத்துரையாடலே ! 09-Mar-2018 8:21 am
நன்றி நண்பரே ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- வள்ளுவர் ஆதங்கத்தோடும் , மனிதனை ஏளனத்தோடும் நோக்கி இயற்றி இருப்பதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது. ----அருள் நம்பி சொல்லியிருப்பது சரியே ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- இந்தக் கருத்தில் நான் ஏற்கெனவே சொல்லியிருப்பது போல் எனக்கு உடன்பாடில்லை. ஆனால் இதைத் தவறென்று சொல்ல மாட்டேன் , ஏனெனில் இது அக உணர்வு நிலை சார்ந்த கருத்து . (subjective point of view ). என்னுடைய பதிவும் இந்த வகையைச் சார்ந்ததே. 08-Mar-2018 10:28 pm
நன்றி நண்பரே ( எனது சார்பில் மட்டுமல்லாமல் , இங்கு பதிவிட்ட நண்பர்கள் சார்பிலும்) 08-Mar-2018 9:45 pm
மா. அருள்நம்பி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Nov-2017 1:30 pm

கடவுள் -நம்மைக்
கடந்தும் -நமக்கு
உள்ளேயும் இருப்பவர்.

கட + உள் = கடவுள் ...
ஆக- இச்சொல்லாய்
கடவுள் இருக்கிறார்...

நமக்கு உள்ளேயும் இருக்கிறார்
நமக்கு வெளியேயும் இருக்கிறார்..

மின்சாரத்தை
கம்பி வழியாக செலுத்தலாம்
விளக்கின் மூலமாக வெளிச்சமாகப் பார்க்கலாம் ...

தொட்டுப்பார்த்தால்
"ஷாக் அடிக்கும்" ...

வெளியே கடவுளை பார்ப்பதென்பது
விளக்கின் வெளிச்சம் பார்ப்பது போல் ...

தொட்டுப்பார்ப்பதென்பது -உள்ளே
கம்பி வழியாக செல்லும் மின்சாரத்தை
தொட்டுப்பார்ப்பதுபோல் ..

நீங்கள் கடவுளை
எப்படி பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்?
உள்ளேயே? வெளியேயா!

மேலும்

மனிதனாக வாழ முயன்றால் மனிதத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் மனிதத்தை பேணும் மனிதன் நிச்சயம் வேதத்தை மதிப்பவனாகவே இருப்பான் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 12-Nov-2017 10:18 pm
"நீங்கள் கடவுளை எப்படி பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்? உள்ளேயே? வெளியேயா!".... . நல்ல கேள்வி நட்பே...... ஆனால் வெளிச்சம் எல்லாஇடத்திலும் சமாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி.... 12-Nov-2017 2:41 pm
மா. அருள்நம்பி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Aug-2015 9:39 pm

என் தாய்தான்
என்னுடைய முதல் குரு...
பாராட்டி சீராட்டி
பாசத்தோடு பாலூட்டி
பேசவும் கற்றுக்கொடுத்தார்கள்...

அதனால்-

என் மனதில்
எண்ணுவதை வெளிப்படுத்துவதற்கு
சுதந்தரம் கிடைத்தது-

என்னைப் படிக்கவைத்து
இச்சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கு
ஏற்றமளித்தார் என்தந்தை...

அதனால்-

என் அறிவிற்கு
சுதந்தரம் கிடைத்தது.

என்
இன்பதுன்பங்களி்ல்
என் நண்பர்கள்
பங்கேற்றனர்....

அதனால்-

என்னிரு தோள்களின்
வலிமைக்கு சுதந்தரம் கிடைத்தது.
எனக்கு வரும் ஆபத்தை
என் தம்பி அறிந்து
முறியடிப்பதால்...

இராமனைப்போல் என்
பெருமைக்கும் புகழுக்கும்
சுதந்தரம் கிடைத்து.

என் அண்ணனின் பாசமும்
என் தங்கை

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே