அறவொளி- கருத்துகள்

ஆத்தா சுவற்றில் தட்டிய சாண

விரட்டிகளும் உடன்கட்டை ஏறின

தாத்தாவோடு....


அருமை

அருமையான காட்சிகள் .... கருத்துக்கள்

திருக்குறளில் இல்லை
என எதுவும் இல்லை !

அருமை

மேகம் மறைத்தும் ஒளிரத்தவறாத நிலவும்

நன்று ....

இரவில் மட்டும் இருந்தால்
அது நிலா
எல்லா நேரத்திலும் இருந்தால்
அது நீ...

அருமை .....

புத்தகம் விற்பதினை விட்டுவிட்டு
புண்ணாக்கு விற்றிருந்தாலும் தொழிலதிபர் ஆகியிருப்பேன்...

அருமை சார்


அறவொளி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே