பாத்திமா அஸ்க்கியா முபாறக்- கருத்துகள்

கவிஞனின் கற்பனையில் வலி நிறைந்த வரிகள்
💐💐💐💐💐💐

"தோற்கருவி யாளன், கீழ்மகன்"
என்று பொருள் படும்.

"மனிதனின் வாழ்க்கையும்
தினந்தினம் சுவாசத்துக்காய்
பிச்சை எடுக்கிறது காற்றிடம் "

இந்த வரிகளைப் படித்ததும் ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வந்தது


வாழ்த்துக்கள்

இறைவனுக்கு அடுத்த படியாய் தாயை விட
சிறந்தது எதுவுமில்லை..
வாழ்த்துக்கள்


பாத்திமா அஸ்க்கியா முபாறக் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே