காதம்பரி- கருத்துகள்

நீந்தும் ஓவியம்... அழகான வரி... அருமை

மிக்க நன்றி ஐயா.. நிரம்ப சந்தோஷம்..

மிக்க நன்றி.. நிரம்ப சந்தோஷம்...

மிக்க நன்றி கவிஞரே... ஆனால் ஆரம்பமும் முடிவும் முரண்பாடாக உள்ளது போல் தோன்றியது..

ரசித்துப் படிக்கத் தோன்றும் வரிகள்.. ஆனால் கடைசி நான்கு வரிகள் எதற்கு..
பொருள் புரிபடவில்லை..

ஒரே வரியில் அனைவரையும் வந்தேறி ஆக்கிவிட்டீர்கள்... அருமை..

நன்றி..புரிந்து கொண்டீர்கள் தோழரே...

"முள்ளோடும் முறுவலித்து "--அழகான வரிகள்... இயல்பு மாறாது இடத்தைப் பொருத்து--உதாரணம் ரோஜா..


காதம்பரி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே